Trường THPT Thuận Thành số 1 (Bắc Ninh)

Tên công ty – Mã số thuế: Trường THPT Thuận Thành số 1 (Bắc Ninh)
Tên giao dịch (tiếng Anh): Thuan Thanh No 1 High School
Địa chỉ : Gia Đông, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh
Ngành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Trường THPT Thuận Thành số 1 (Bắc Ninh)

EnglishVietnamUnknown