Directory Category: Bình Định

Bình Định

CHI CỤC THUẾ HUYỆN TÂY SƠN
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Tay Son District’s Taxation Sub-department
Địa chỉ :
Trần Quang Diệu, TT Phú Phong, , Huyện Tây Sơn, Bình Định
Địa chỉ tiếng Anh:
Tran Qaung Dieu Street, Phu Phong Townlet, Tay Son District, Binh Dinh Province
Đại diện pháp luật :
NGUYỄN VĂN THẠNH
Mã số thuế :
4100293999-008
Giấy phép kinh doanh:
4100293999-008 – ngày cấp: 08/11/2005
Quốc gia- tỉnh:
Trường THPT Số 1 Tuy Phước
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Tuy Phuoc No. 1 High School
Địa chỉ :
194 Nguyễn Huệ, TT. Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Địa chỉ tiếng Anh:
194 Nguyen Hue, Tuy Phuoc Townlet, Tuy Phuoc District, Binh Dinh Province
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top