Bình Định

CHI CỤC THUẾ HUYỆN TÂY SƠN
Tên công ty – Mã số thuế: CHI CỤC THUẾ HUYỆN TÂY SƠN
Tên giao dịch (tiếng Anh): Tay Son District’s Taxation Sub-department
Địa chỉ : Trần Quang Diệu, TT Phú Phong, , Huyện Tây Sơn, Bình Định
Địa chỉ tiếng Anh: Tran Qaung Dieu Street, Phu Phong Townlet, Tay Son District, Binh Dinh Province
Đại diện pháp luật : NGUYỄN VĂN THẠNH
Mã số thuế : 4100293999-008
Giấy phép kinh doanh: 4100293999-008 – ngày cấp: 08/11/2005
Quốc gia- tỉnh:
Trường THPT Số 1 Tuy Phước
Tên công ty – Mã số thuế: Trường THPT Số 1 Tuy Phước
Tên giao dịch (tiếng Anh): Tuy Phuoc No. 1 High School
Địa chỉ : 194 Nguyễn Huệ, TT. Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Địa chỉ tiếng Anh: 194 Nguyen Hue, Tuy Phuoc Townlet, Tuy Phuoc District, Binh Dinh Province
Quốc gia- tỉnh:
EnglishVietnamUnknown