Bình Định

CHI CỤC THUẾ HUYỆN TÂY SƠN
CHI CỤC THUẾ HUYỆN TÂY SƠN
Tay Son District’s Taxation Sub-department
Trần Quang Diệu, TT Phú Phong, , Huyện Tây Sơn, Bình Định
Tran Qaung Dieu Street, Phu Phong Townlet, Tay Son District, Binh Dinh Province
NGUYỄN VĂN THẠNH
4100293999-008
4100293999-008 – ngày cấp: 08/11/2005
Trường THPT Số 1 Tuy Phước
Trường THPT Số 1 Tuy Phước
Tuy Phuoc No. 1 High School
194 Nguyễn Huệ, TT. Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
194 Nguyen Hue, Tuy Phuoc Townlet, Tuy Phuoc District, Binh Dinh Province