Trường THPT Số 1 Tuy Phước

Tên công ty – Mã số thuế: Trường THPT Số 1 Tuy Phước
Tên giao dịch (tiếng Anh): Tuy Phuoc No. 1 High School
Địa chỉ : 194 Nguyễn Huệ, TT. Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Địa chỉ tiếng Anh: 194 Nguyen Hue, Tuy Phuoc Townlet, Tuy Phuoc District, Binh Dinh Province
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Trường THPT Số 1 Tuy Phước

EnglishVietnamUnknown