Quảng Bình

CÔNG TY TNHH ĐỨC HIẾU
CÔNG TY TNHH ĐỨC HIẾU
Duc Hieu Co.,ltd
Cảng cá Nhật Lệ, Phú Thượng, Phú Hải, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
Nguyễn Đức Thắng
3100404555 (19/01/2008)
2902000998