Tiền Giang

CÔNG TY TNHH ROYAL FOODS VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH ROYAL FOODS VIỆT NAM
ROYAL FOODS VIETNAM COMPANY LIMITED
RFVN
Khu Công Nghiệp Mỹ Tho, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
CÔNG TY TNHH BAO BÌ YONGFENG VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH BAO BÌ YONGFENG VIỆT NAM
VIET NAM YONGFENG PACKAGING CO.,LTD
YONGFENG
Lô số 93A, Khu công nghiệp Long Giang, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
Lot 93A, Long Giang IP, Tan Lap 1 Commune, Tan Phuoc District, Tien Giang Province, Vietnam
SHI YONG FENG
1201482193 (08/10/2014)
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
3900
Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
3700
Thoát nước và xử lý nước thải
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
(Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo phạm vi kinh doanh được quy định tại Khoản 3, Điều 11- Luật Kinh doanh bất động sản 2014)
2220 (Chính)
Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất và gia công túi lưới nhựa dệt kim
1201482193 (08/10/2014)