Vũng Tàu

Công Ty Chế Biến Và Kinh Doanh Sản Phẩm Khí
PV Gas
101 Le Loi Street, Thang Nhi Ward, Vung Tau City
Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu
Baria-Vungtau College of Education
689 Cách Mạng Tháng Tám, Long Toàn, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
689 Cach Mang Thang Tam Street, Long Toan Ward, Ba Ria City, Ba Ria-Vung Tau Province
Hồ Cảnh Hạnh
3500650548 (06/08/2001)
Đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học
6074/QĐ-UB