VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP TÂY NGUYÊN

Tên công ty – Mã số thuế: VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP TÂY NGUYÊN
Tên giao dịch (tiếng Anh): WESTERN HIGHLANGDS AGRICULTURE AND FORESTRY SCIENCE INSTITUTE
Tên viết tắt: WASI
Địa chỉ : Xã Hoà Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc
Địa chỉ tiếng Anh: Hoa Thang Commune, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Đại diện pháp luật : Phan Quốc Sủng
Mã số thuế : 6000235700 (06/04/1994)
Ngành nghề chính: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
Giấy phép kinh doanh: 265
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP TÂY NGUYÊN

EnglishVietnamUnknown