Dak Lak

TRƯỜNG MẦM NON VÀ TIỂU HỌC QUỐC TẾ
TRƯỜNG MẦM NON VÀ TIỂU HỌC QUỐC TẾ
International Kindergarten and Primary School
TDP 1, Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc
Quarter 1, Tan Loi, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
,
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC TẾ
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC TẾ
International Primary School
Khối 1 – Phường Tân Lợi – Thành phố Buôn Ma Thuột, ĐăkLăk
Block 1, Tan Loi Ward, Buon Ma Thuot Cit, Dak Lak Province
VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP TÂY NGUYÊN
WESTERN HIGHLANGDS AGRICULTURE AND FORESTRY SCIENCE INSTITUTE
WASI
Xã Hoà Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc
Hoa Thang Commune, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Phan Quốc Sủng
6000235700 (06/04/1994)
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
265