Cấp lại + gia hạn giấy phép lao động

Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động (do mất GPLĐ, GPLĐ bị hỏng, thay đổi số hộ chiếu…), gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài, đặc biệt là trong mùa covid-19

gia hạn giấy phép lao động

Gia hạn giấy phép lao động

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài (tiếng Anh là Renewal of work permit) là việc kéo dài thêm thời hiệu của hợp đồng lao động đã hết hạn. Trước ít nhất 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày giấy phép lao động hết hạn người sử dụng lao động hoặc đối …

Gia hạn giấy phép lao động

cap lai giay phep lao dong cho nguoi nuoc ngoai, cap lai giay phep lao dong, cấp lại giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Cấp lại giấy phép lao động

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài (reissue of Vietnam work permit) dùng đến khi giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động hoặc trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 15 ngày, trước ngày giấy phép lao động hết hạn. …

Cấp lại giấy phép lao động

Scroll to Top