Cấp lại + gia hạn giấy phép lao động

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động 2021

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động 2021 kèm mẫu khai được quy định tại nghị định 152/2020/NĐ-CP, áp dụng chính thức từ ngày 15/2/2021. Điều kiện làm hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động 1. Giấy phép lao động đã được …

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động 2021

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động 2021 và mẫu đơn kèm theo được quy định tại nghị định 152/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 30/12/2020, áp dụng từ ngày 15/02/2021. Các trường hợp làm hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động 1. …

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động Việt Nam 2021

Gia hạn giấy phép lao động Việt Nam là trường hợp người nước ngoài tiếp tục được người sử dụng lao động thuê làm việc ở vị trí, chức danh công việc như cũ. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 15/02/2021 trở đi, việc gia hạn giấy phép …
EnglishVietnamUnknown