Home Cấp lại + gia hạn giấy phép lao động

Cấp lại + gia hạn giấy phép lao động

Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động (do mất GPLĐ, GPLĐ bị hỏng, thay đổi số hộ chiếu…), gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài, đặc biệt là trong mùa covid-19