Cấp lại + gia hạn giấy phép lao động

Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động (do mất GPLĐ, GPLĐ bị hỏng, thay đổi số hộ chiếu…), gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài, đặc biệt là trong mùa covid-19

Dịch tiếng Trung sang tiếng Việt

Gia hạn giấy phép lao động cho giám đốc điều hành người Pháp

Giám đốc điều hành – CEO là chức vụ có quyền điều hành cao nhất trong các hoạt động hằng ngày của một doanh nghiệp. Công dân Pháp nói riêng, người nước ngoài nói chung cũng có thể giữ chức vụ giám đốc điều hành tại các doanh nghiệp của Việt Nam khi thỏa điều …

Gia hạn giấy phép lao động cho giám đốc điều hành người Pháp

xin cấp lại giấy phép lao động cho chuyên gia giám sát thực hiện hợp đồng

Xin cấp lại GPLĐ cho chuyên gia giám sát thực hiện hợp đồng

Chuyên gia giám sát thực hiện hợp đồng được công ty (đang làm việc) tiếp tục tuyển dụng cần làm thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động theo nghị định 152/2022/NĐ-CP. Trường hợp cấp lại giấy phép lao động này cũng có thể gọi là gia hạn giấy phép lao động. Điều kiện …

Xin cấp lại GPLĐ cho chuyên gia giám sát thực hiện hợp đồng

Làm giấy phép lao động cho người nước ngoài là nhà quản lý

Làm giấy phép lao động cho người nước ngoài là nhà quản lý

Làm giấy phép lao động cho nhà quản lý với chức danh: giám đốc, phó giám đốc, tổng giám đốc, trưởng văn phòng đại diện, chủ tịch công ty/chủ tịch hội đồng thành viên/chủ tịch hội đồng quản trị thường dễ hơn xin giấy phép lao động cho chuyên gia, giám đốc điều hành, lao …

Làm giấy phép lao động cho người nước ngoài là nhà quản lý

Scroll to Top