Cấp lại giấy phép lao động

Thủ tục làm giấy phép lao động ở TPHCM năm 2020

TPHCM là một trong những thành phố có tỷ lệ hồ sơ làm giấy phép lao động khá cao. Doanh nghiệp cũng như người lao động nước ngoài đều rất quan tâm đến thủ tục làm giấy phép lao động ở TPHCM. Tuy nhiên, việc thực hiện thủ …