PNVT

Chủ đầu tư có cần làm giấy phép lao động?

Chủ đầu tư có cần làm giấy phép lao động? là câu hỏi nhiều người hỏi để làm cho đúng. Để trả lời câu hỏi này trọn vẹn, chúng ta cần tìm hiểu về điều kiện được cấp thẻ tạm trú, điều kiện để được cấp giấy phép …

Dịch vụ làm giấy phép lao động tại Đồng Nai

Dịch vụ làm giấy phép lao động tại Đồng Nai của PNVT thật sự đã và đang có nhiều khác biết so với các công ty dịch vụ khác. Đến nay PNVT đã giúp cho nhiều người nước ngoài sống và làm việc hợp pháp tại Đồng Nai. …

Dịch vụ làm giấy phép lao động ở Bình Phước

Dịch vụ làm giấy phép lao động ở Bình Phước của PNVT đã giúp cho nhiều người lao động nước ngoài an tâm sống và làm việc hợp pháp tại Bình Phước. Bình Phước là tỉnh đang tích cực kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài và đang …

Tại sao phải THU HỒI và làm thủ tục TRẢ giấy phép lao động, visa hay thẻ tạm trú khi chấm dứt hợp đồng lao động với người nước ngoài?

Khi doanh nghiệp thuê người nước ngoài làm việc thì đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về quyền, nghĩa vụ với người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam. Doanh nghiệp phải bảo lãnh người nước ngoài để xin visa vào Việt Nam …
{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}