PNVT

Thủ tục xin giấy phép lao động

Thủ tục xin giấy phép lao động, xin GPLĐ ở công ty mới (GP cũ hết hạn)

Đây là trường hợp 5: Thủ tục xin giấy phép lao động cấp mới lần 2 trường hợp có giấy phép hết hạn công ty cũ, qua công ty mới làm cùng chức vụ. Đây là trường hợp người nước ngoài đã và đang làm việc cho một công ty tại Việt Nam và giờ …

Thủ tục xin giấy phép lao động, xin GPLĐ ở công ty mới (GP cũ hết hạn)

bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng anh trực tuyến

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực tuyến (Bài 9A – có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực tuyến (Bài 9A – có đáp án) gồm 10 câu hỏi /bài với mong muốn củng cố kiến thức với giới từ tiếng Anh. Ta biết, giới từ tiếng Anh là phức tạp, khó nhớ, mà chỉ có cách là học thuộc lòng, chứ không có …

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực tuyến (Bài 9A – có đáp án)

Scroll to Top