PNVT

Đạo tin lành tiếng Anh là gì?

Đạo tin lành tiếng Anh là gì? – Protestantism. Chúng ta đi vào tìm hiểu đạo tin lành là gì, tại sao có tên là “Đạo chống đồi” (to protest against: thể hiện sự bất mãn, không đồng ý về điều gì). Đạo tin lành KHÔNG phải là …

Từ vựng xuất nhập khẩu tiếng Anh song ngữ

Lĩnh vực logistics và xuất nhập khẩu rất rộng, bao gồm giao nhận vận tải, kho bãi, hải quan, hợp đồng ngoại thương, giao nhận vận tải (gồm điều khoản thanh toán quốc tế – incoterms, khai báo hải quan, thông quan hàng hóa…)…Từ vựng xuất nhập khẩu …