PNVT

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động 2021

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động 2021 kèm mẫu khai được quy định tại nghị định 152/2020/NĐ-CP, áp dụng chính thức từ ngày 15/2/2021. Điều kiện làm hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động 1. Giấy phép lao động đã được …

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động 2021

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động 2021 và mẫu đơn kèm theo được quy định tại nghị định 152/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 30/12/2020, áp dụng từ ngày 15/02/2021. Các trường hợp làm hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động 1. …

Các khách sạn cách ly y tế tại quận 1, TPHCM

Chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại TPHCM có thể chọn cách ly tại các khách sạn ở quận 1, TPHCM. Và dưới đây là các cơ sở lưu trú làm điểm cách ly đủ tiêu chuẩn, được cập nhật đến ngày 09/4/2021. Khách sạn Norfolk …
EnglishVietnamUnknown