PNVT

Thủ tục xin cấp work permit tại Bình Dương

Thủ tục xin cấp work permit tại Bình Dương đã được đăng tải trên trang web của Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Bình Dương và Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. Tuy nhiên, để giúp các bạn có cái nhìn tổng quát …

Lệ phí cấp giấy phép lao động ở Đà Nẵng

Lệ phí cấp giấy phép lao động ở Đà Nẵng được thể hiện thông qua nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 8 tháng 12 năm 2016 về quy định mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người …