PNVT

3 trường hợp cấp lại giấy phép lao động 2021

3 trường hợp cấp lại giấy phép lao động 2021 được quy định rõ trong Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài …

09 trường hợp bị thu hồi giấy phép lao động 2021

Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam quy định 9 trường hợp bị thu hồi giấy phép …

Điều kiện, thủ tục xin miễn giấy phép lao động 2021

Năm 2021, Việt Nam sẽ áp dụng Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 15/02/2021. Theo nghị định này, có 13 trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép …

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động 2021

Các doanh nghiệp, tổ chức, người lao động nước ngoài sẽ thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP (áp dụng từ ngày 15/02/2021). Dưới đây là các đối tượng, điều kiện, hồ sơ, trình tự thực hiện thủ …
EnglishVietnamUnknown