PNVT

xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia giám sát thực hiện hợp đồng

Xin cấp GPLĐ cho chuyên gia giám sát thực hiện hợp đồng

Doanh nghiệp, văn phòng đại diện cần tuyển chuyên gia giám sát thực hiện hợp đồng người nước ngoài làm việc phải bảo lãnh và làm thủ tục cho đối tượng này theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP, Bộ Luật lao động Việt Nam 2019. Điều kiện xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia giám …

Xin cấp GPLĐ cho chuyên gia giám sát thực hiện hợp đồng

Dịch tiếng Trung sang tiếng Việt

Gia hạn giấy phép lao động cho giám đốc điều hành người Pháp

Giám đốc điều hành – CEO là chức vụ có quyền điều hành cao nhất trong các hoạt động hằng ngày của một doanh nghiệp. Công dân Pháp nói riêng, người nước ngoài nói chung cũng có thể giữ chức vụ giám đốc điều hành tại các doanh nghiệp của Việt Nam khi thỏa điều …

Gia hạn giấy phép lao động cho giám đốc điều hành người Pháp

xin cấp lại giấy phép lao động cho chuyên gia giám sát thực hiện hợp đồng

Xin cấp lại GPLĐ cho chuyên gia giám sát thực hiện hợp đồng

Chuyên gia giám sát thực hiện hợp đồng được công ty (đang làm việc) tiếp tục tuyển dụng cần làm thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động theo nghị định 152/2022/NĐ-CP. Trường hợp cấp lại giấy phép lao động này cũng có thể gọi là gia hạn giấy phép lao động. Điều kiện …

Xin cấp lại GPLĐ cho chuyên gia giám sát thực hiện hợp đồng

Scroll to Top