Home Thủ tục + Form mẫu Mẫu số 09/PLI nghị định 70/2023/NĐ-CP về GPLĐ

Mẫu số 09/PLI nghị định 70/2023/NĐ-CP về GPLĐ

Mẫu số 09/PLI nghị định 70/2023/NĐ-CP là mẫu đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Mẫu số 09/PLI và các văn bản giấy tờ nộp kèm theo hồ sơ xin xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Mẫu số 09/PLI

Mẫu số 09/PLI nghị định 70/2023/NĐ-CP được ban hành ngày 18/9/2023 thay thế Mẫu số 09/PLI nghị định mới 152/2020/NĐ-CP ban hành ngày 30/12/2020.

Mẫu 09/PLI nghị định 70/2023/NĐ-CP

Tải Mẫu số 09/PLI *DOC

Mẫu số 09/PLI * PDF

Xem thêm:

Hướng dần điền Mẫu số 01/PLI nghị định 70/2023/NĐ-CP

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.