13 loại thủ tục xin work permit cho người nước ngoài 2020, 2021 cần biết

Thủ tục xin work permit cho người nước ngoài sẽ yêu cầu những loại giấy tờ, văn bản khác nhau tùy theo từng trường hợp cụ thể. Thông qua bài viết này, các bạn sẽ biết cách chuẩn bị thành phần hồ sơ, hiểu rõ trình tự thực hiện thủ tục, cách làm thủ tục như nào? Ngoài ra, các bạn còn biết những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện thủ tục cùng các kinh nghiệm để giúp các bạn thực hiện tốt nhất thủ tục này.

Danh sách các cơ sở, bệnh viện được phép thực hiện xét nghiệm khẳng định SAR2-CoV-2 tại TPHCM

Dịch vụ xin công văn nhập cảnh

thủ tục xin work permit cho người nước ngoài

Trình tự làm thủ tục xin work permit cho người nước ngoài

Theo quy định trình tự thực hiện thủ tục xin work permit cho người nước ngoài như sau:

– Bước 1: Đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Trong khoảng ít nhất 30 ngày làm việc kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 1 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH kèm giấy phép đăng ký kinh doanh đến Sở Lao động Thương binh và xã hội để được xem xét và giải quyết.

– Bước 2: Trong khoảng 15 ngày làm việc, người sử dụng lao động sẽ mang theo biên nhận đến Sở Lao động Thương binh nhận Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài (nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trường hợp không ra thông báo Sở sẽ có thông báo cụ thể khác).

– Bước 3: Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động đó phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

– Bước 4: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

– Bước 5: Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức thực hiện hợp đồng lao động thì sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Lưu ý khi thực hiện thủ tục xin work permit cho người nước ngoài

* Đối tượng được thực hiện thủ tục là nhà quản lý, chuyên gia, giám đốc điều hành, người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam trên 3 tháng.

* Điều kiện thực hiện thủ tục xin work permit cho người nước ngoài

– Có sức khỏe phù hợp với công việc

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

– Không phải là đối tượng phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự

– Có thông báo chấp thuận vị trí làm việc của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

– Có đầy đủ giấy tờ chứng minh là đối tượng chuyên gia (bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, giấy xác nhận chuyên gia…).

* Nơi giải quyết thủ tục xin work permit cho người nước ngoài tùy theo từng trường hợp cụ thể:

+ Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh, thành phố (nếu là doanh nghiệp cơ quan, tổ chức nằm ngoài sự quản lý của Ban Quản lý).

+ Ban Quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (nếu là doanh nghiệp cơ quan, tổ chức nằm trong sự quản lý của Ban Quản lý)

* Các trường hợp làm thủ tục xin work permit cho người nước ngoài dạng cấp mới giấy phép lao động:

– Lần đầu sang Việt Nam làm việc

– Đổi công ty làm việc

– Đổi vị trí làm việc

– Giấy phép lao động đã hết hạn

* Các trường hợp làm thủ tục xin work permit cho người nước ngoài dạng cấp lại giấy phép lao động:

– Giấy phép lao động bị mất

– Giấy phép lao động bị hỏng

– Khi có sự thay đổi thông tin ghi trên giấy phép lao động: số hộ chiếu, thay đổi tên, thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi tên công ty…

* Các trường hợp làm thủ tục xin work permit cho người nước ngoài dạng gia hạn giấy phép lao động:

– Khi người nước ngoài tiếp tục được doanh nghiệp thuê làm việc ở vị trí cũ và giấy phép lao động còn thời hạn 5 ngày nhưng không quá 45 ngày làm việc.

* Các trường hợp làm thủ tục xin work permit cho người nước ngoài dạng miễn giấy phép lao động:

Đó là các đối tượng được quy định tại:

– Điều 172, Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 năm 2012;

– Điều 7, mục II, nghị định 102/2013/NĐ- CP ngày 5/9/2013

– Điều 7, mục II, nghị định 11/2016/NĐ- CP ngày 03/02/2016

13 thủ tục xin work permit cho người nước ngoài

Loại thủ tục xin work permit cho người nước ngoàiThành phần hồ sơ
I. Hồ sơ cấp mới Giấy phép lao động
1) Thủ tục xin work permit cho người nước ngoài là chuyên gia– Mẫu số 7 thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016.
– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định (còn thời hạn không quá 12 tháng)
– Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định.
– Văn bản chứng minh là chuyên gia lao động: 1) Bằng tốt nghiệp đại học trở lên hoặc các giấy tờ xác nhận tương đương trở lên và giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên tại cơ quan, doanh nghiệp tại nươc ngoài,…; hoặc 2) Giấy xác nhận chuyên gia của cơ quan/ doanh nghiệp tại nước ngoài; 3)
– 02 ảnh mầu 4cm x6cm phông nền trắng.
– Bản sao có chứng thực hộ chiếu.
– Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài là chuyên gia: 1) Trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ ở nước ngoài. 2) Trường hợp được doanh ngiệp Việt Nam thuê: Hợp đồng lao động.
– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài.
2) Thủ tục xin work permit cho người nước ngoài là nhà quản lý– Mẫu số 7 thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016.
– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định (còn thời hạn không quá 12 tháng)
– Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định.
– Văn bản chứng minh là nhà quản lý tại cơ quan, doanh nghiệp làm việc tại nước ngoài (như bằng tốt nghiệp đại học, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc,..).
– 02 ảnh mầu 4cm x6cm phông nền trắng.
– Bản sao có chứng thực hộ chiếu.
– Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài là quản lý. Trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ (miễn hợp pháp hóa lãnh sự).
– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài.
3) Thủ tục xin work permit cho người nước ngoài là giám đốc điều hành– Mẫu số 7 thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016.
– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định (còn thời hạn không quá 12 tháng)
– Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định.
– Văn bản chứng minh là giám đốc điều hành tại cơ quan, doanh nghiệp làm việc tại nước ngoài: Bằng tốt nghiệp đại học, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên,…
– 02 ảnh mầu 4cm x6cm phông nền trắng.
– Bản sao có chứng thực hộ chiếu.
– Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài là giám đốc điều hành. Trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ ở nước ngoài.
– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài.
4) Thủ tục xin work permit cho người nước ngoài là giáo viên– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài.
– Mẫu số 7 thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016.
– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định.(có thời hạn trong 12 tháng)
– Lý lịch tư pháp theo quy định
– Văn bản chứng minh là giáo viên: 1) Chứng chỉ giảng dạy, phải có xác nhận kinh nghiệm làm việc.2) Giấy xác nhận có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng hoặc tương đương trở lên và có ngành nghề đào tạo phù hợp với chuyên môn giảng dạy tại các cơ sở đào tạo.
– 02 ảnh màu có kích thước 4cm x6cm
– Bản sao có chứng thực hộ chiếu.
Lưu ý: Riêng trường hợp công ty giáo dục thì phải có thêm quyết định thành lập công ty.
5) Thủ tục xin work permit cho người nước ngoài trường hợp chuyển công ty khác làm việc– Hộ chiếu photo ( Nguyên quyển )
– 02 ảnh màu 4 x 6cm ( Phông nền trắng không mang mắt kính )
– Giấy khám sức khoẻ
– Giấp phép lao động cũ
– Bằng cấp liên quan
– Lý lịch tư pháp Việt Nam
– Giấy phép kinh doanh photo.
– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài
– Mẫu số 7 thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH
6) Thủ tục xin work permit cho người nước ngoài trường hợp chuyển công việc mới cùng công ty– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài
– Mẫu số 7 thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH
– Hộ chiếu (Sao y có chứng thực); 02 ảnh màu (4cm x 6cm);
– Bằng đại học hoặc bằng Trung cấp học trên 1 năm
– Giấy xác nhận kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở nước ngoài tại vị trí tương đương.
II. Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động
Thủ tục xin work permit cho người nước ngoài trường hợp gia hạn giấy phép lao động– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài.
– Mẫu số 7 thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016.
– Giấy phép lao động cũ.
– 02 ảnh màu kích thước 4cm x 6cm.
– Hộ chiếu sao y bản chính
– Giấy khám sức khỏe.
III. Hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động
1) Thủ tục xin work permit cho người nước ngoài trường hợp cấp lại giấy phép lao động bị mất– Mẫu số 7 thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016.
– Đơn trình báo mất có xác nhận của cơ quan công an.
– 02 ảnh màu, kích thước 4 x 6cm (Phông nền trắng không mang mắt kính)
– Hộ chiếu sao y hoặc photo
2) Thủ tục xin work permit cho người nước ngoài trường hợp cấp lại giấy phép lao động bị hỏng (bị ố, bị rách, bị ướt, mực, hay hình thẻ không còn rõ).– Mẫu số 7 thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016.
– Giấy phép cho người lao động bị hỏng (còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày)
– 02 ảnh màu, kích thước 4 x 6cm (Phông nền trắng không mang mắt kính)
– Hộ chiếu sao y hoặc phô tô
3) Thủ tục xin work permit cho người nước ngoài trường hợp cấp lại giấy phép lao động do đổi số hộ chiếu– Mẫu số 7 thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016.
– 02 ảnh màu, kích thước 4 x 6cm ( Phông nền trắng không mang mắt kính )
– Giấy phép lao động cũ đã được cấp.
– Bản sao công chứng hộ chiếu mới được cấp.
– Hộ chiếu photo (nguyên quyển)
4) Thủ tục xin work permit cho người nước ngoài trường hợp cấp lại giấy phép lao động do thay đổi địa chỉ công ty– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài.
– Đơn xin cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– 02 hình 4cm x 6cm
– Hộ chiếu
– Giấy phép lao động đã được cấp sao y bản chính.
– Giấy khám sức khỏe.
5) Thủ tục xin work permit cho người nước ngoài trường hợp cấp lại giấy phép lao động do thay đổi tên công ty– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài
– Giấy đăng ký kinh doanh sao y
– Mẫu số 7 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH.
– 02 hình 4cm x 6cm
– Hộ chiếu
– Giấy phép lao động đã được cấp sao y bản chính.
– Giấy khám sức khỏe
VI. Hồ sơ xin miễn giấy phép lao động (xin giấy xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động)
Thủ tục xin work permit cho người nước ngoài trường hợp miễn– Mẫu số 5 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH
– Văn bản chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài
– Giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động như: giấy chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện hoặc chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam), bằng cấp, giấy xác nhận kinh nghiệm, thư bổ nhiệm,
– Bản sao chứng thực Hộ chiếu của người lao động nước ngoài
– 02 ảnh 4 cm x6 cm (nền trắng) – không bắt buộc
* Lưu ý: giấy tờ do nước ngoài cấp phải hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt và công chứng tư pháp theo quy định của pháp luật.

Kinh nghiệm làm thủ tục xin work permit cho người nước ngoài

Thủ tục xin work permit cho người nước ngoài là một thủ tục hành chính vô cùng phức tạp, nhiều giấy tờ, nhiều giai đoạn, thủ tục khác nhau có liên quan, cụ thể:

– Dịch thuật, công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự những giấy tờ nước ngoài

– Đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

– Nộp hồ sơ thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động hoặc xin miễn giấy phép lao động.

Do đó, nếu doanh nghiệp, người thực hiện xử lý hồ sơ không có hoặc có quá ít kinh nghiệm thì việc tự làm thủ tục xin work permit cho người nước ngoài là 1 quá trình khá vất vả. Do đó, với vai trò là 1 chuyên gia, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, PNVT khuyên cáo quý khách:

– Hồ sơ mới đầy đủ, hợp lệ, hồ sơ gia hạn, quý khách có thể tự làm thủ tục

– Hồ sơ mới có vướng mắc, hồ sơ xin miễn giấy phép lao động nên sử dụng dịch vụ hỗ trợ làm thủ tục xin work permit cho người nước ngoài.

Trường hợp các bạn có bất kỳ khó khăn nào khi thực hiện thủ tục xin work permi cho người nước ngoài, quý khách nên gọi cho chuyên gia của PNVT – nơi cung cấp dịch vụ có đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Đặc biệt, PNVT hỗ trợ trọn gói dịch vụ làm giấy phép lao động, nên quý khách chỉ cần gửi hồ sơ, và chờ nhận kết quả, mọi khâu trung gian như: dịch thuật, công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự PNVT sẽ xử lý free hoàn toàn phí và PNVT là công ty đa dịch vụ có uy tín tại TPHCM.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top