2020, tăng mức thu lệ phí cấp GPLĐ với NNN làm việc tại tỉnh Đắk Lắk

Từ ngày 20 tháng 7 năm 2020, lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Đắk Lắk sẽ thay đổi: cấp mới giấy phép lao động là 1 triệu đồng; cấp lại giấy phép lao động là 800.000 đồng.

Theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND của Hội Đồng Nhân dân Tỉnh Đắk Lắk ban hành ngày 08/07/2020 về quy định mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, có hiệu lực áp dụng từ ngày 20/7/2020 thì lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh đã có sự điều chỉnh (so với nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND được ban hành ngày 14/12/2016 về quy định mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk).

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là khoản thu khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam (bao gồm cả cấp lại).

Đối tượng nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Đắk Lắk

Người sử dụng lao động khi làm thủ tục để được cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức mình hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Lệ phí làm giấy phép lao động tỉnh Đắk Lắk
Lệ phí làm giấy phép lao động tỉnh Đắk Lắk

Mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Đắk Lắk

Từ 20 tháng 7 năm 2020, mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Đắk Lắk được quy định như sau:

Cấp mới giấy phép lao động: 1.000.000 đồng/01 giấy phép.

Cấp lại giấy phép lao động: 800.000 đồng/01 giấy phép.

Theo nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND trước đây thì mức thu lệ phí cấp mới giấy phép lao động được quy định như sau:

Cấp mới giấy phép lao động: 600.000 đồng/01 giấy phép.

Cấp lại giấy phép lao động: 450.000 đồng/01 giấy phép.

Xem toàn văn nghị quyết quy định tăng mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Đắk Lắk tại đây.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top