Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài theo mẫu số 15 kèm thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài theo mẫu số 15 kèm thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH là mẫu mà cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và nhà thầu dùng để khai báo trong 6 tháng đầu năm về người lao động nước ngoài, để phục vụ công tác quản lý người nước ngoài của Phòng việc làm thuộc Sở LĐTBXH

công văn đề nghị khai trình sử dụng lao động
Mẫu công văn đề nghị khai trình sử dụng lao động – PNVT

Nội dung khai báo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài

Thực hiện Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố báo cáo tình hình người lao động nước ngoài quý …./6 tháng đầu năm ……/năm……như sau:

  1. TÌNH HÌNH CHUNG V NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
  2. Tình hình chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (nêu rõ số lượng, vị trí công việc đã chấp thuận tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và nhà thầu)
  3. Tình hình cấp giấy phép lao động (nêu rõ tình hình cấp giấy phép lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và nhà thầu)
  4. Công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn (kết quả đạt được, nguyên nhân, tn tại, khó khăn) (kèm theo tổng hợp số liệu báo cáo tình hình người lao động nước ngoài của quý …… /6 tháng đầu năm …… /năm …… ).
  5. GIẢI PHÁP THC HIỆN VÀ KIN NGHỊ
  6. Giải pháp quản lý người lao động nước ngoài
  7. Kiến nghị

Mẫu báo cáo lao động

báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

 

báo cáo lao động
Mẫu báo cáo lao động – PNVT

Gọi ngay PNVT để tư vấn về báo cáo lao động, khai trình sử dụng lao động

Xem thêm thông tư 40/2016 là thông tư quan trọng về cấp giấy phép lao động và cũng xem qua nghị định 11/2016 là nghị định chi phối chính và mạnh nhất về giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Trong quá trình khai báo về báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài, nếu bạn gặp khó khăn về báo cáo lao động hoặc khai trình sử dụng lao động, hãy gọi ngay PNVT, PNVT luôn là bạn đồng hành cùng bạn!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top