Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động nước ngoài phù hợp thông lệ quốc tế

Quy định bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Tuy nhiên cho đến nay quy định này vẫn còn nhiều vấn đề vướng mắc cần phải được tháo gỡ, cụ thể:

Quy định bảo hiểm xã hội bắt buộc khi áp dụng đối với người nước ngoài làm cho các doanh nghiệp/ tổ chức nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam lo lắng, bởi chính sách này sẽ làm tăng thêm chi phí lao động của các công ty, doanh nghiệp tại Việt Nam. Đồng thời quy định này cũng làm giảm năng lực cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp cũng như sức hấp dẫn của Việt Nam với các nhà đầu tư nước ngoài.

Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động nước ngoài phù hợp thông lệ quốc tế

Bên cạnh đó, đa số những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đều được cử sang làm việc, thi công, triển khai các dự án. Họ đều đã tham gia bảo hiểm xã hội ở nước sở tại. Xem tham khảo thêm giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Mặt khác, rào cản về ngôn ngữ cũng là một trở ngại đối với người tham gia bảo hiểm xã hội. Bởi khi họ tham gia bảo hiểm y tế tại nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thì những nơi này chưa hướng dẫn các mức hưởng bảo hiểm y tế bằng tiếng nước ngoài (mà họ đến từ nhiều quốc gia và sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau) hoặc chưa có cán bộ chuyên môn phụ trách đảm nhiệm.

Một bài toán nữa trong thực tế là người nước ngoài đăng ký khám chữa bệnh tại cơ sở quốc tế, chi phí rất lớn, vượt quá khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm xã hội. Mà quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội ở nước ta lại được xây dựng từ cấp xã, phường nên khó có thể áp dụng đối với người lao động nước ngoài. Ngoài ra, người lao động nước ngoài tại Việt Nam có thời gian lao động không dài theo quy định để được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội nên việc giải quyết thủ tục này gặp nhiều khó khăn, bất cập trong việc kê khai khi lao động nghỉ chế độ thai sản…

Trước thực trạng này, đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho rằng: việc thực hiện bảo hiểm xã hội là cần thiết với lao động người nước ngoài tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế và các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế.

Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động nước ngoài sẽ bảo đảm bình đẳng, an sinh cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam. “Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải đóng một lần bảo hiểm xã hội ở Việt Nam và khi sang nước khác, như Nhật Bản, vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội thêm một lần nữa vào quỹ hưu trí của họ. Quy định đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không những không làm phát sinh chi phí cho doanh nghiệp nước ngoài mà còn tạo ra sự bình đẳng giữa lao động trong và ngoài nước. Thay vì trả hết lương cho lao động nước ngoài, chủ sử dụng sẽ trích một phần trong đó để đóng bảo hiểm xã hội và không làm thay đổi tổng quỹ lương của doanh nghiệp”

Vì vậy, người lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc càng sớm thì càng có lợi. Để thực hiện tốt việc này, cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam. Đồng thời, các cơ quan bảo hiểm xã hội như cơ sở y tế cần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là bộ phận làm việc có liên quan đến yếu tố nước ngoài để tạo điều kiện cho lao động nước ngoài hưởng quyền lợi khi đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Việt Nam.

Tham khảo: Internet.

1 thought on “Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động nước ngoài phù hợp thông lệ quốc tế”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top