Home Văn bản pháp luật Căn cứ pháp lý về thủ tục xin cấp giấy phép lao động hiệu lực từ 1/1/2015

Căn cứ pháp lý về thủ tục xin cấp giấy phép lao động hiệu lực từ 1/1/2015

Kể từ 1/1/2015, nhiều luật mới có hiệu lực thi hành trong đó có luật lao động liên quan đến việc quản lý người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc. Công Ty Dịch Thuật Phú Ngọc Việt xin liệt kê danh sách những quy định dưới đây chi phối toàn bộ quá trình, hồ sơ, thành phần, thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Nếu ai đó, đọc kỹ những quy định dưới đây có thể hiểu được và “có thể” chuẩn bị một bộ hồ sơ hoàn chỉnh, tuy nhiên không gì phải qua thực tế, chỉ có thực tế mới thiết thực. Để xem chi tiết từng luật, quy định, bạn chỉ cần click vào chữ màu xanh dương sẽ trỏ đến văn bản mà bạn đang cần.

thủ tục xin cấp giấy phép lao động
Các văn bản quy định thủ tục xin cấp giấy phép lao động

Căn cứ pháp lý về thủ tục xin giấy phép lao động

+ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012 (có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2013);

+ Căn cứ Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2013);

+ Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về điều kiện đối với lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 7 năm 2014);

+ Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2014);

+ Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố về phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2008);

+ Quyết định số 96/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành mức phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 12 tháng 2008).

Nếu bạn có vướn mắc trong quá trình lập bộ hồ sơ xin giấy phép lao động, hãy nhớ đến chúng tôi!

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.