Cấp giấy phép lao động trong trường hợp thay đổi mục đích visa, lưu trú tại Việt Nam như thế nào?

Hỏi: Người nước ngoài lấy vợ hoặc chồng là người Việt Nam đã làm thẻ tạm trú, thị thực có ký hiệu là  TT (thăm thân). Sau thời gian sinh sống tại Việt Nam, người nước ngoài muốn làm việc thì phải xin giấy phép lao động. Hoặc trường hợp người nước ngoài sang Việt Nam với diện nhà đầu tư, được cấp thị thực ký hiệu là ĐT, đã xin cấp thẻ tạm trú. Sau đó, người này muốn làm việc tại một công ty khác (không phải công ty người này đầu tư). Trong trường hợp này người nước ngoài cũng phải xin giấy phép lao động. Vậy cấp giấy phép lao động trong trường hợp đặc biệt (đổi mục đích thị thực có ký hiệu từ TT sang LĐ và từ ĐT sang LĐ) như thế nào?

Cấp giấy phép lao động trong trường hợp thay đổi mục đích visa, lưu trú tại Việt Nam như thế nào?

Đáp:

Căn cứ vào quy định tại Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì trong cả 2 trường hợp trên, người nước ngoài đều cần phải xin giấy phép lao động do công ty mới bảo lãnh và thẻ tạm trú mới theo giấy phép lao động. Kèm theo giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật đủ điều kiện xin giấy phép lao động và thẻ tạm trú tại Việt Nam.

Tham khảo: Internet

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top