Công điện khẩn về tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam | Công điện 03/CĐ-LĐTBXH

Ngày 14/5/2021, Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành công điện số 03/CĐ-LĐTBXH về tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Công điện quy định rõ việc xử lý với các doanh nghiệp sử dụng trái phép người lao động nước ngoài làm việc; Trục xuất người lao động nước ngoài làm việc không có giấy phép lao động.

Công điện 03/CĐ-LĐTBXH

Theo công điện, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cần quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

Rà soát toàn bộ các cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng lao động là người nước ngoài tại địa phương. Trên cơ sở đó, tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ mọi trường hợp nhập cảnh, lao động nước ngoài đã đăng ký và làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp,… Kiên quyết không để sót, để lọt người nhập cảnh trái phép lao động trong cơ sở, doanh nghiệp. Báo cáo kết quả rà soát về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (qua Cục Việc làm) trước ngày 25/5/2021 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Kiểm tra, chấn chỉnh việc cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài tại địa phương, đảm bảo đúng điều kiện, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ và khoản 1 Điều 152 Bộ luật Lao động năm 2019 (Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu chỉ được tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm vị trí công việc quản lý, điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh).

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp tiếp nhận, sử dụng lao động trái phép và các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật. Chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nhưng không có giấy phép lao động (hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động) và không tuân thủ các quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Chỉ đạo tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở, doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn, bảo đảm thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và các quy định của cơ quan y tế. Kiên quyết đình chỉ và xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp không bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật.

Công điện 03/CĐ-LĐTBXH được ban hành trong tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp và có xu hướng ngày càng gia tăng; tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép và nhập cảnh với mục đích tìm việc làm không đúng quy định của pháp luật lao động đang xảy ra tại nhiều địa phương trong cả nước. Và công điện 03/CĐ-LĐTBXH sẽ chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện  mục tiêu kép, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân, bảo đảm an sinh xã hội trong thời điểm cam go này.

TẢI CÔNG ĐIỆN 03/CĐ-LĐTBXH .DOC, PDF

>>> Công điện 03/CĐ-LĐTBXH .DOC

>>> Công điện 03/CĐ-LĐTBXH .pdf

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top