Công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài

Công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài là văn bản không thể thiếu khi doanh nghiệp/tổ chức có nhu cầu thuê người lao động nước ngoài vào làm việc. Công văn này sẽ xác định cụ thể đối tượng, vị trí công việc mà người lao động hiện tại của Việt nam chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp/tổ chức, do đó họ lập báo cáo giải trình với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về mong muốn sử dụng người lao động nước ngoài để đáp ứng nhu cầu cho quá trình tổ chức hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp/tổ chức.

Công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài

Công văn này sẽ được doanh nghiệp/ tổ chức thực hiện trước khi làm giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài vào làm việc chính thức tại Việt Nam.

Có hai trường hợp xin công văn chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài, cụ thể:

Trường hợp 1: doanh nghiệp/ tổ chức chưa từng được đăng ký và nhận được chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài.

Trường hợp 2: Doanh nghiệp/tổ chức đã được chấp nhận sử dụng người lao động nước ngoài mà có sự thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Sau khi thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, hay báo cáo giải trình điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì doanh nghiệp/ tổ chức sẽ nộp văn bản này về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/ thành phố hoặc Ban quản lý Khu công nghiệp, khu chế xuất tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp/ tổ chức đặt trụ sở chính.
Sau thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài hợp lệ, thì cơ quan có thẩm quyền sẽ giải quyết và cho ra văn bản chấp thuận đối tượng, vị trí sử dụng người lao động nước ngoài gửi doanh nghiệp/tổ chức.

Tham khảo: Internet

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top