Công văn cho phép chuyên gia nước ngoài nhập cảnh để làm việc của Ủy ban nhân dân TPHCM

Khi doanh nghiệp gửi văn bản và danh sách đề nghị lao động nước ngoài dự kiến nhập cảnh TPHCM đến Sở Lao động Thương binh và xã hội TPHCM. Cơ quan này sẽ tổng hợp và và gửi đến Ủy ban nhân dân TPHCM để được phê duyệt. Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp/cơ quan/tổ chức sẽ nhận được công văn chấp thuận cho phép nhập cảnh Việt Nam của Ủy Ban Nhân dân TPHCM kèm danh sách người lao động nước ngoài cụ thể. Vậy mẫu công văn cho phép chuyên gia nước ngoài nhập cảnh để làm việc của Ủy Ban nhân dân TPHCM gồm những thông tin gì? Chúng ta cùng xem nhé.

Công văn cho phép chuyên gia nước ngoài nhập cảnh để làm việc của Ủy ban nhân dân TPHCM

Công văn số 3174/UBND-VX hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhả quản lý

1. Thông tin nơi nhận công văn là: Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công An

2. Căn cứ ra công văn tạo điều kiện nhập cảnh và tổ chức cách ly y tế cho các chuyên gia, lao động nước ngoài là công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 và số văn bản đề nghị của Sở Lao động Thương binh và xã hội TPHCM.

3. Ý kiến phê duyệt của Ủy ban nhân dân TPHCM, gồm:

– Đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an xem xét, giải quyết thủ tục nhập cảnh cho số lượng người nước ngoài được nhập cảnh theo danh sách.

– Đề nghị thực hiện nghiêm túc việc cách ly

– Đề nghị cơ quan đơn vị liên quan (Cục quản lý xuất nhập cảnh, Sở Y tế, Giao Công An TPHCM, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM) xem xét, hỗ trợ tiếp nhận, tổ chức cách ly y tế đối với số lượng người nước ngoài được cho phép nhập cảnh.

Dịch vụ xin visa nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam mùa Covid-19

Ngoài công văn tạo điều kiện nhập cảnh và tổ chức cách ly y tế cho các chuyên gia, lao động nước ngoài được Ủy Ban Nhân dân TPHCM đồng ý, còn kèm theo danh sách cụ thể.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top