Điều 9 Nghị định 11 2016 NĐ-CP

Điều 9 Nghị định 11 2016 NĐ-CP viết đầy đủ là điều 9 nghị định 11/2016/NĐ-CP. Đó là điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài muốn làm việc ở Việt Nam. Bài viết này sẽ nêu đầy đủ nội dung điều 9 nghị định 11 2016 NĐ-CP và điều kiện để người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam được quy định mới nhất trong Bộ Luật Lao động 2019.

nghị định số 11/2016/nđ-cp tiếng anh

gia hạn giấy phép lao động

Điều 9 Nghị định 11 2016 NĐ-CP

Điều 9 nghị định 11 2016 NĐ-CP về điều kiện cấp giấy phép lao động

Theo điều 9 nghị định 11 2016 NĐ-CP thì những người nước ngoài đảm bảo những điều kiện cấp giấy phép lao động dưới đây sẽ được xem xét cấp giấy phép lao động để làm việc hợp pháp ở Việt Nam:

1. Người lao động nước ngoài có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

2. Người lao động nước ngoài có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

3. Người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

4. Người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

5. Doanh nghiệp thuê người lao động nước ngoài phải được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Điều kiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Theo Bộ Luật Lao động 2019 thì nội dung của điều 9 nghị định 11 2016 NĐ-CP không được nhắc đến nhưng lại có sự bao quát hơn, chi tiết hơn ở điều 151 – điều kiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, cụ thể:

1. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là người có quốc tịch nước ngoài và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

– Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm làm việc; có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

– Không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam;

– Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động được quy định tại Điều 154 của Bộ luật Lao động 2019.

2. Thời hạn của hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không được vượt quá thời hạn của Giấy phép lao động. Khi sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

3. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam và được pháp luật Việt Nam bảo vệ, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Điều kiện tuyển dụng, sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Theo điều 152 Bộ Luật Lao động 2019 thì điều kiện tuyển dụng, sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau:

– Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu chỉ được tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm vị trí công việc quản lý, điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

– Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trước khi tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Nhà thầu trước khi tuyển và sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải kê khai cụ thể các vị trí công việc, trình độ chuyên môn, kỹ thuật, kinh nghiệm làm việc, thời gian làm việc cần sử dụng lao động nước ngoài để thực hiện gói thầu và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, ở bài viết này, PNVT đã đã ra 3 nội dung về 3 điều kiện để người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Điều 9 nghị định 11 2016 NĐ-CP bàn về điều kiện cấp giấy phép lao động. Điều 151 đề cập đến điều kiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, trong đó có nội dung người nước ngoài phải có giấy phép lao động mới được làm việc ở Việt Nam. Và điều 152 là điều kiện tuyển dụng, sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đối với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên lãnh thổ Việt Nam.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!
GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG PNVT 
CHUYÊN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ KHÓ – HỒ SƠ BỊ TỪ CHỐI BẰNG CÔNG VĂN
217/2A1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 3510 6980 | (028) 3514 7013  | (028) 3514 7944  | Di động: 0977 894 613

Email: pnvt05@gmail.com ; pnvt04@gmail.com ;pnvt911@gmail.com; pnvt09@gmail.com ; pnvt15@gmail.com ( TPHCM)

 pnvt04@gmail.com ;pnvt15@gmail.com ; pnvt06@gmail.com ;pnvt08@gmail.com; pnvt07@gmail.com ; pnvt911@gmail.com; (Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Lâm Đồng, Trà Vinh, Tiền Giang…)

Than phiền và góp ý: pnvtvn@gmail.com; Di động: 0977 97 99 96

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown