Điều kiện bằng cấp xin giấy phép cho giáo viên nước ngoài

Hồ sơ xin giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài làm việc tại Việt Nam cần đáp ứng các quy định của khoản 5 và khoản 6 điều 18 của thông tư 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018.

Điều kiện về bằng cấp đối với giáo viên nước ngoài

Khoản 5 Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể): Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp. Người bản ngữ sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ để chỉ có 4 quốc tịch: Anh, Mỹ, Úc,  Newzealand).

giáo viên nước ngoài tại Việt Nam

Khoản 6 Giáo viên là người nước ngoài đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

  • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
  • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;
  • Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

Ghi chú: chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương tương đương với bậc C1 và C2 theo quy định của thông tư Số 01/2014/TT-BGDĐT cấp năm 2014.

Điều kiện xin giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài

Nghị định 152/2020/NĐ-CP, Bộ Luật Lao động 2019 quy định điều kiện để được cấp giấy phép lao động gồm:

  • Đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
  • Đáp ứng điều kiện về bằng cấp và kinh nghiệm;
  • Đủ sức khỏe làm việc;
  • Không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam;
  • Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam.

Nếu các bạn có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ hồ sơ xin giấy phép lao động, các bạn hãy gọi ngay HOTLINE của chúng tôi nhé.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top