Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động, mẫu số 6

Mẫu số 6 là Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài của Doanh nghiệp, đây là mẫu dùng phổ biến cho tất các các trường hợp cấp mới giấy phép lao động.

Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động, mẫu số 6
Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động, mẫu số 6

6 trường hợp cấp mới giấy phép lao động sau đây đều dùng đến mẫu số 6:

1/ Thủ tục xin giấy phép lao động cấp mới lần đầu trường hợp chưa có giấy phép lao động tại Việt Nam

2/ Thủ tục xin giấy phép lao động cấp mới lần 2 trường hợp có giấy phép hết hạn, gia hạn làm tại công ty cũ

3/ Thủ tục xin giấy phép lao động cấp mới lần 2 trường hợp có giấy phép còn hạn công ty cũ, qua công ty mới làm cùng chức vụ

4/ Thủ tục xin giấy phép lao động cấp mới lần 2 trường hợp có giấy phép hết hạn công ty cũ, qua công ty mới làm cùng chức vụ

5/ Thủ tục xin giấy phép lao động cấp mới lần 2 trường hợp có giấy phép hết hạn hoặc còn hạn công ty cũ, qua công ty mới để làm cùng chức vụ cao hơn

6/ Thủ tục xin giấy phép lao động cấp mới lần 2 trường hợp có giấy phép còn hạn công ty cũ, qua công ty mới cấp thêm để làm cùng chức vụ cao hơn

Chỉ trừ trường hợp còn lại là Thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động trường hợp có giấy phép còn hạn, gia hạn làm tại công ty cũ là dùng đến Mẫu số 8 Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài của Doanh nghiệp.

Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

Xem thêm dịch vụ giấy phép lao động, miễn thị thực

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top