Giải trình mẫu số 1/PLI cho vị trí nhà quản lý thế nào?

Giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài là khâu cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp. Để giải trình mẫu số 1/PLI cho vị trí nhà quản lý, doanh nghiệp cần phải lưu ý những gì? Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Quy định giải trình mẫu số 1/PLI

Mẫu số 1/PLI được Nghị định 152/2020/NĐ-CP ban hành.  Yêu cầu khi giải trình mẫu số 1/pli là:

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc theo Mẫu số 03/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Mẫu số 01/PLI về giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Yêu cầu giải trình mẫu số 1/PLI

Mẫu số 1/PLI đòi hỏi phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác. Do đó, khi giải trình mẫu văn bản này, các bạn cần điền chính xác:

  • Thông tin doanh nghiệp
  • Bào giáo giải trình nêu rõ vị trí công việc, chức danh công việc, số lượng, thời gian làm việc, địa điểm và hình thức làm việc của người lao động dự kiến làm việc
  • Lý do sử dụng lao động nước ngoài
  • Mô tả vị trí, chức danh công việc
  • Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm đối với người lao động nước ngoài
  • Lý do không tuyển người Việt Nam vào vị trí dự kiến sử dụng lao động nước ngoài.

Giải trình mẫu số 1/PLI cho vị trí nhà quản lý

Căn cứ quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP: Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức. Các doanh nghiệp khi giải trình mẫu số 1/PLI cho vị trí nhà quản lý cần phải nêu được vai trò cấp thiết của vị trí này đối với sự phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

  • Khi giải trình mẫu số 1/PLI các bạn cần nêu rõ chức danh công việc của nhà quản lý (giám đốc, phó giám đốc,…..). Đặc biệt phần lý do sử dụng nhà quản lý, mô tả vị trí, yêu cầu trình độ phải rõ ràng, cụ thể (ví dụ nhà quản lý có năng lực, kinh nghiệm quản lý tốt và kiến thức chuyên môn vững vàng; khả năng giao tiếp ngoại ngữ tốt để xử lý các vấn đề phát sinh, đàm phán tốt với các đối tác trong và ngoài nước…).
  • Quan trọng đối với nhà quản lý là phải có kinh nghiệm  quản lý 2 năm ở vị trí, chức danh công việc tương ứng. Các thông tin nêu ra phải hết sức logic và thuyết phục.

Mẫu số 1/pli cần được đại diện pháp luật ký tên đóng dấu. Doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp hoặc online mẫu 1 kèm giấy phép đăng ký kinh doanh để xin công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài.

Để được tư vấn và hỗ trợ soạn form mẫu số 1/PLI hoặc xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại TPHCM, doanh nghiệp vui lòng liên hệ HOTLINE của PNVT.

Xem thêm:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top