Giấy phép lao động tại Vũng Tàu uy tín, chất lượng ngay trong lần đầu tiên

Giấy phép lao động tại Vũng Tàu uy tín, chất lượng ngay trong lần đầu tiên là giải pháp mà Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt tập trung đẩy mạnh trong suốt 10 năm qua. Tùy thuộc vào từng đối tượng cụ thể mà yêu cầu khi làm giấy phép lao động sẽ có những loại giấy tờ, văn bản khác nhau. Việc đảm bảo người nước ngoài có được giấy phép lao động từ một công ty dịch vụ có uy tín, chất lượng ngay trong lần đầu tiên không phải là việc dễ dàng. Song với kinh nghiệm sương máu trong lĩnh vực này, chúng tôi có thể hỗ trợ người nước ngoài làm giấy phép lao động ngay trong lần đầu tiên theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Giấy phép lao động tại Vũng Tàu

Căn cứ pháp lý giấy phép lao động tại Vũng Tàu

+ Bộ Luật Lao động năm 2012, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2013.

+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu chế xuất, khu công nghiệp và khu kinh tế, có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2008.

+ Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014.

+ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2016.

+ Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 25/10/2016 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2016.

+ Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về người lao động nước ngoài thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu về việc thu và sử dụng phí cấp GPLĐ cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu.

+ Văn bản ủy quyền ngày 12/02/2015 của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

cơ sở pháp lý làm giấy phép lao động vũng tàu

Cơ quan thực hiện giấy phép lao động tại Vũng Tàu:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Địa chỉ: Số 198 đường Bạch Đằng, khu phố 4, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Email: soldtbxh@baria-vungtau.gov.vn

– Website: http://soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn

2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền thực hiện: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục giấy phép lao động: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Địa chỉ: Trung tâm Hành chính – Chính trị, số 198 Bạch Đằng, P. Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

– Điện thoại: (064)3 816 640

– Fax: (064)3 858 531

– Email: bqlkcn@baria-vungtau.gov.vn

– Website: banqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

Yêu cầu, điều kiện thực hiện giấy phép lao động tại Vũng Tàu:

* Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

– Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

– Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

– Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

– Có văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

* Người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động.

* Sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động (đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức thực hiện hợp đồng lao động) bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động.

* Người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết và bản sao giấy phép lao động đã được cấp tới Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động.

điều kiện cấp giấy phép lao động ở vũng tàu

Hồ sơ cấp giấy phép lao động tại Vũng Tàu bao gồm:

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động (theo mẫu số 01 và 07 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ.

3. Phiếu lý lịch tư pháp (xác nhận không phạm tội hay bị truy cứu trách nhiệm hình sự) của nước ngoài cấp, không quá 06 tháng. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp.

4. Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật, chẳng hạn các loại bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, tay nghề được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận.

5. 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

6. Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật.

7. Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài khác tùy từng trường hợp như: hợp đồng, quyết định tuyển dụng người lao động nước ngoài, giấy chứng nhận nộp thuế hoặc bảo hiểm của người lao động nước ngoài, văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài…

Lưu ý: Các giấy tờ phải có bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực. Một số văn bản, giấy tờ trên của người nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế và dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

hồ sơ cấp giấy phép lao động vũng tàu

Khó khăn khi tự làm giấy phép lao động tại Vũng Tàu

Hồ sơ giấy phép lao động cho từng đối tượng sẽ có những yêu cầu khác nhau. Trong quá trình làm hồ sơ giấy phép lao động tại Vũng Tàu, người nước ngoài không tránh khỏi những gút mắc, khiến hồ sơ không được chấp nhận. Dưới đây là những khó khăn khi tự làm giấy phép lao động tại Vũng Tàu mà khách hàng chia sẻ với PNVT của chúng tôi:

1. Không nắm bắt đầy đủ thủ tục làm giấy phép lao động hiện hành;

2. Thủ tục, biểu mẫu hồ sơ làm giấy phép lao động thường xuyên thay đổi nên không biết biểu mẫu nào mới nhất được sử dụng hiện nay.

3. Việc đi lại bổ sung hồ sơ nhiều lần nên mất nhiều công sức, thời gian và chi phí;

4. Phải xếp hàng chờ đợi để nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động.

5. Lo lắng, không an tâm vì không biết hồ sơ có được chấp nhận hay không, hoặc giấy phép lao động có được cấp đúng theo yêu cầu không.

6. Không biết giấy phép lao động được cấp là thật hay giả.

7. Phải chịu thêm các chi phí phát sinh không được thông báo trước.

8. Không nắm được quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ của cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết giấy phép lao động, nên chỉ cần một sai sót nhỏ trong hồ sơ là xem như hồ sơ bị trả về.

9. Nhân viên tư vấn không rõ ràng, ngắn gọn, chính xác, đầy đủ thủ tục, hồ sơ làm giấy phép lao động.

10. Rất nhiều trang website giới thiệu thủ tục làm giấy phép lao động, nhưng sau khi tìm hiểu xong cũng không biết phải bắt đầu làm hồ sơ giấy phép lao động như thế nào để có hiệu quả.

khó khăn tự làm giấy phép lao động tại vũng tàu

PNVT đáp ứng nhu cầu làm giấy phép lao động tại Vũng Tàu ngay trong lần đầu tiên

Để tránh mất thời gian, công sức và chi phí khi làm giấy phép lao động tại Vũng Tàu, bạn nên sử dụng dịch vụ của PNVT, bởi chúng tôi có giải pháp chắc chắn đảm bảo 100% giấy phép lao động tại Vũng Tàu được cấp cho người nước ngoài ngay từ lần đầu tiên.

Dưới đây là ưu thế đáp ứng nhu cầu làm giấy phép lao động tại Vũng Tàu trong lần đầu tiên của PNVT chúng tôi:

1. Chúng tôi có kinh nghiệm hơn 10 năm làm giấy phép lao động tại Vũng Tàu.

2. Chúng tôi am hiểu luật, quy trình xử lý, kiểm tra của các cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

3. Chúng tôi sắp xếp và chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ, cận thận hồ sơ giấy phép lao động cho người nước ngoài

4 Chúng tôi xử lý hồ sơ khoa học, làm việc chuyên nghiệp.

5. Chúng tôi thường xuyên cập nhật quy định, biểu mẫu mới, chính xác nhất về giấy phép lao động từ các cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

6. Chúng tôi đánh giá khả năng của hồ sơ một cách chính xác

7. Chúng tôi có thể hỗ trợ mọi trường hợp hồ sơ làm giấy phép lao động tại Vũng Tàu theo đúng quy định của pháp luật, kể cả những trường hợp khó và cần gấp. Đây là điểm đặc trưng, nổi bật giúp chúng tôi luôn nhận được sự tin tưởng nhiều đối tác.

8. Chúng tôi tư vấn thẳng vào vấn đề mà bạn quan tâm, đặc biệt là chúng tôi có khả năng, kỹ năng làm việc với người nước ngoài khi họ nói tiếng Anh…

nhu cầu làm giấy phép lao động tại vũng tàu

PNVT cam kết làm giấy phép lao động tại Vũng Tàu uy tín, chất lượng ngay trong lần đầu tiên

1- Tư vấn miễn phí 100% hồ sơ làm giấy phép lao động tại Vũng Tàu, để khách hàng chuẩn bị đúng, đủ những văn bản, giấy tờ cần thiết nhất, không phải chuẩn bị dư giấy tờ, tài liệu.

2- Đảm bảo giấy phép lao động là thật 100%.

3- Đảm bảo giấy phép lao động trả đúng hẹn tại Vũng Tàu. CHÚNG TÔI SẼ HOÀN TIỀN 100% NẾU KHÔNG XIN ĐƯỢC GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG.

4- Giải quyết tốt mọi trường hợp phát sinh xảy ra với hồ sơ giấy phép lao động tại Vũng Tàu.

5- 100% MIỄN PHÍ sửa lại thông tin trên giấy phép lao động tại Vũng Tàu nếu sai sót do lỗi đánh máy của cán bộ xử lý hồ sơ.

6- 100% hỗ trợ chi phí gửi và nhận kết quả giấy phép lao động tại Vũng Tàu.

7- 100% khách hàng được hưởng chế độ khuyến mãi hoặc hậu mãi của PNVT với từng đợt chính sách cho khách hàng của Công ty chúng tôi.

PNVT cam kết với khách hàng về chất lượng dịch vụ làm giấy phép lao động tại Vũng Tàu uy tín, chất lượng ngay trong lần đầu tiên. Vì vậy hãy nhanh chóng liên hệ và gửi hồ sơ cho chúng tôi qua Email/ Zalo/Viber. Đảm bảo các bạn sẽ hài lòng về cách phục vụ, tư vấn và xử lý hồ sơ giấy phép lao động tại Vũng Tàu của chúng tôi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top