Home Kiến thức GPLĐ Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc cho người nước ngoài

Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc cho người nước ngoài

Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc cho người nước ngoài là thành phần hồ sơ không thể thiếu khi làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Đây là văn bản chứng minh thời gian làm việc của chuyên gia, lao động kỹ thuật, nhà quản lý người nước ngoài. Giấy do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài cấp cho người lao động nước ngoài.

Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc là văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về số năm kinh nghiệm của chuyên gia, lao động kỹ thuật.

Vai trò của giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc

Quy định tuyển dụng người lao động nước ngoài xác định, doanh nghiệp, tổ chức khi tuyển dụng người nước ngoài làm việc phải tuyển đúng người đúng vị trí, chức danh công việc.

Đặc biệt nêu rõ lý do tuyển dụng bao gồm: tình hình sử dụng người lao động nước ngoài hiện nay (nếu có), mô tả vị trí công việc, chức danh công việc và yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm để thực hiện công việc đó, lý do không tuyển người Việt Nam vào vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài…

Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc
Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc

Kinh nghiệm làm việc được xem là một trong những giấy tờ quan trọng chứng minh đối tượng là chuyên gia, lao động kỹ thuật, nhà quản lý , cụ thể:

 Chuyên gia là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;
  • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;

Liên hệ tư vấn ngay

Mrs. Huệ

Email: [email protected]

 Lao động kỹ thuật là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  •  Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo;
  • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Đối với nhà quản lý, thì giấy xác nhận kinh nghiệm ở vị trí quản lý là vô cùng quan trọng, để không tuyển người Việt Nam vào vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài…

Giấy phép lao động có được xem là kinh nghiệm làm việc?

Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 có quy định Giấy tờ chứng minh là chuyên gia, lao động kỹ thuật là: Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận; văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức,  doanh nghiệp tại nước  ngoài về số năm kinh nghiệm của chuyên gia, lao  động  kỹ thuật  hoặc  giấy  phép lao động đã được cấp để chứng minh kinh nghiệm.

Liên hệ tư vấn ngay

Ms. Xuân

Email: [email protected]

Như vậy, giấy phép lao động cũng được xem là văn bản chứng minh kinh nghiệm làm việc.  Tuy vậy, quy định này cũng có thể thay đổi tùy từng thời điểm cụ thể. Và trên thực tế, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc do nước ngoài cấp là vô cùng quan trọng và nó có giá trị hơn rất nhiều.

Xem mẫu giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.