Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP mới được ban hành ngày 30/12/2020, có hiệu lực áp dụng ngày 15/02/2021, thì việc báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài sẽ không sử dụng mẫu số 1 thông tư 18/2018/TT- BLĐTBXH nữa, mà sử dụng mẫu số 01/PLI theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Để thuận tiện cho các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính trước khi xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, PNVT hướng dẫn báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu số 01/PLI nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Trường hợp sử dụng mẫu báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

 Cơ quan doanh nghiệp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài sử dụng mẫu dưới đây, tùy từng trường hợp:

Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
  •  Mẫu số 01/PLI – giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
  •  Mẫu số 02/PLI – giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

 Nhà thầu báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

  •  Mẫu số 04/PLI – đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài.
  •  Mẫu số 05/PLI – điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Một số điểm cần lưu ý khi khai mẫu báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Trong bài viết này, PNVT chỉ lưu ý việc khai mẫu số 1/PLI báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, cụ thể:

  •  Điền đầy đủ thông tin tên doanh nghiệp/tổ chức, loại hình doanh nghiệp/tổ chức, tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức, trong đó số lao động nước ngoài đang làm việc, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động, người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email).

Đặc biệt với mục thời hạn của giấy phép kinh doanh/hoạt động phải ghi số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngày cấp đối với doanh nghiệp; đối với văn phòng đại diện/ giấy chứng nhận đầu tư, ghi số giấy chứng nhận, ngày cấp, thời hạn được hoạt động (từ thời gian nào đến thời gian nào).

  •  Khi giải trình lý do sử dụng người lao động nước ngoài cần báo cáo đối với từng vị trí công việc, chức danh công việc, đặc biệt phải đảm bảo giải trình đúng, đủ trình tự thông tin với 4 nội dung:

+ Tình hình sử dụng người lao động nước ngoài: các doanh nghiệp đang sử dụng người lao động nước ngoài phải nêu rõ số lượng người nước ngoài đang làm việc, trong đó vị trí công việc – chức danh công việc đang thực hiện báo cáo giải trình là bao nhiêu người. Đây là cơ sở để thẩm định số lượng nhu cầu được tuyển dụng đã thật sự phù hợp với tình hình sử dụng người lao động hay chưa.
+ Mô tả vị trí, chức danh công việc: cần nêu rõ công việc sẽ phân công thực hiện khi tuyển dụng người lao động vào làm việc gắn với chức danh công việc có nhu cầu tuyển dụng.

+ Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm để thực hiện công việc: nêu rõ trình độ ứng với từng vị trí công việc sẽ quy định trình độ chuyên môn đối với người lao động. Đồng thời ghi rõ chuyên ngành đào tạo một cách cụ thể, yêu cầu kinh nghiệm làm việc (số năm kinh nghiệm và các kỹ năng cần thiết phải đảm bảo) một cách chi tiết của đối tượng sẽ tuyển dụng vào đảm nhận công việc theo đặc thù hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp.

+ Lý do không tuyển dụng người Việt Nam vào vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài: phải nêu rõ những yêu cầu (về trình độ, chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng, tác phong …) khi tổ chức thi tuyển hoặc phân công cho người lao động Việt Nam đang làm việc thực hiện mà không thể đảm trách và đem lại hiệu quả như mong muốn của cơ quan, doanh nghiệp.

Thời gian báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Khi giải trình nhu cầu sử dụng người lao động phải đảm bảo thời gian trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày bắt đầu dự kiến làm việc. Cho nên cần chú ý thời hạn làm việc của người lao động nước ngoài để khai mẫu và nộp mẫu hồ sơ cho phù hợp.

Download/ tải mẫu báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

TẢI NGAY TẠI ĐÂY

Việc báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của tổ chức, doanh nghiệp cần đảm bảo chính xác và đầy đủ, kể cả với các trường hợp gia hạn thời gian làm việc đối với người đã được cấp giấy phép lao động.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top