Lao động nước ngoài đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có nên hay không?

Theo quy định tại khoản 2, điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ. Quy định này chính thức bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Tuy nhiên việc lao động nước ngoài đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có nên hay không?

Lao động nước ngoài đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có nên hay không?

Trong khi hiện nay, một số doanh nghiệp cho rằng việc việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người nước ngoài đang tạo gánh nặng cho doanh nghiệp. Đồng thời khiến cho lao động nước ngoài tại Việt Nam phải chịu nhiều loại thuế nhất trong khu vực. Bên cạnh đó, quy định này làm cho người nước ngoài có cảm giác là một nghĩa vụ hơn là quyền tham gia chương trình bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên theo những nhà hoạch định chính sách thì các quy định này sẽ tạo ra sự công bằng cho lao động trong và ngoài nước tại Việt Nam.

Người lao động nước ngoài thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội thông qua việc cộng dồn thời gian, chẳng hạn một người nước ngoài đã đóng 5 năm bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Thái Lan, 5 năm ở Singapore, 5 năm ở Mỹ rồi sau đó sang Việt Nam làm việc, nếu tính cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động này tại các nước trên vào hệ thống bảo hiểm xã hội của Việt Nam thì rất khó. Thêm vào đó, hiện nay, Việt Nam đã hoàn tất đàm phán hiệp định tránh đóng bảo hiểm hai lần với Đức, Hàn Quốc, riêng Nhật Bản thì Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang xúc tiến trao đổi thông tin, triển khai đàm phán.

Lý giải cho vấn đề này, theo Bộ Lao động thương binh và xã hội thì lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải đóng một lần bảo hiểm xã hội ở Việt Nam và khi sang nước khác, họ vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội thêm một lần nữa vào quỹ hưu trí của nước khác. Đồng thời, Bộ cũng khẳng định: quy định mới không những không làm phát sinh chi phí cho doanh nghiệp nước ngoài mà còn tạo ra sự bình đẳng giữa lao động trong và ngoài nước. Doanh nghiệp thay vì trả hết lương cho lao động nước ngoài, thì sẽ trích lại một phần trong đó để đóng bảo hiểm xã hội và không làm thay đổi tổng quỹ lương của doanh nghiệp. Tham khảo thêm Dịch vụ làm giấy phép lao động tại đây hoặc https://dichvugiaypheplaodong.net/.

Đặc biệt, theo dự thảo Nghị định và tờ trình dự thảo Nghị định đề cập một số lo ngại phát sinh thì người lao động nước ngoài sẽ được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp: hợp đồng lao động hết hạn hoặc giấy phép lao động hết hạn. Với trường hợp này, người lao động nước ngoài phải nộp đơn yêu cầu trước 30 ngày ngày hợp đồng lao động hoặc giấy phép lao động hết hạn. Cơ quan bảo hiểm xã hội phải có trách nhiệm giải quyết và thanh toán tiền trợ cấp cho người lao động trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu hợp lệ. Tham khảo: Internet

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top