Lao động nước ngoài phải đóng tất cả các loại bảo hiểm bắt buốc hay chỉ bảo hiểm xã hội?

Hỏi: Lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải đóng tất cả các loại bảo hiểm bắt buộc hay chỉ BHXH?

Lao động nước ngoài phải đóng tất cả các loại bảo hiểm bắt buốc hay chỉ bảo hiểm xã hội?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 điều 13, nghị định 143/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-12-2018 thì người sử dụng lao động – quy định tại khoản 3 điều 2 của nghị định này – hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 1-1-2022.

Bên cạnh đó, theo quy định của Luật bảo hiểm y tế, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, không phân biệt lao động Việt Nam hay nước ngoài. Tỉ lệ đóng bảo hiểm y tế là 4,5%, trong đó người sử dụng lao động đóng 3% và NLĐ đóng 1,5%.

Như vậy, người lao động nước ngoài phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (đóng đủ vào các quỹ ốm đau, thai sản, tử tuất, hưu trí, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp) và bảo hiểm y tế bắt buộc.

Tham khảo: Internet

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top