Lao động nước ngoài tại Việt Nam bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội

Tuy Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã quy định: người nước ngoài lao động tại Việt Nam phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc kể từ ngày 01/01/2018. Tuy nhiên, ngày 15/10/2018 vừa qua, Chính phủ mới có Nghị định số 143/2018/NĐ-CP hướng dẫn, người nước ngoài phải thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Lao động nước ngoài tại Việt Nam bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội

Theo nghị định này thì từ ngày 01/12/2018, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ phải đóng các chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn gồm: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Ngoài ra, từ ngày 01/01/2022, họ sẽ phải đóng các chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn gồm: hưu trí và tử tuất. Đây là một điểm mới được thể hiện rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn của Chính Phủ.

Mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người lao động nước ngoài là 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Riêng trường hợp người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Đối với chủ sử dụng lao động nước ngoài thì mức đóng hàng tháng được tính trên quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động như sau: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Nghị định này và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế.

Tuy nhiên, nghị định cũng xác định rõ đối tượng áp dụng cụ thể như sau:

Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.
Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.
Có thể thấy, những quy định mới theo Nghị định số 143/2018/NĐ-CP không những không làm phát sinh chi phí cho doanh nghiệp nước ngoài mà còn tạo ra sự bình đẳng giữa lao động trong và ngoài nước. Chủ doanh nghiệp thay vì trả hết lương cho lao động nước ngoài thì họ sẽ trích một phần trong đó để đóng bảo hiểm xã hội và không làm thay đổi tổng quỹ lương của doanh nghiệp. Mặt khác, quy định này của Chính Phủ cũng tránh được việc đóng bảo hiểm xã hội 2 lần với các nước.

Tham khảo: Internet

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top