Lao động nước ngoài tại Việt Nam có phải tham gia bảo hiểm y tế?

Theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định cụ thể đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như sau: Người lao động trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Lao động nước ngoài tại Việt Nam có phải tham gia bảo hiểm y tế?

Mức đóng, trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế của người lao động nước ngoài tại Việt Nam như sau:

Tại điều 18, Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định mức đóng đối với đối tượng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (tức phải có giấy phép lao động) hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm y tế là tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, người lao động nước ngoài nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top