Lệ phí cấp giấy phép lao động tại tỉnh Bắc Ninh

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc ở tỉnh Bắc Ninh được quy định tại Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tuy nhiên, vì tình hình chung của đất nước, từ ngày 01/8/2020 đến ngày 31/12/2020, lệ phí cấp mới/cấp lại giấy phép lao động sẽ giảm 50% mức phí quy định tại điều 1 nghị quyết 80/2017/NQ-HĐND. Quy định này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh Khóa XVIII, kỳ họp thứ 20 được thông qua ngày 17/7/2020.

Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, việc nộp phí và lệ phí cấp/cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND.

Lệ phí cấp giấy phép lao động tại tỉnh Bắc Ninh
Lệ phí cấp giấy phép lao động tại tỉnh Bắc Ninh

Căn cứ điều 1 Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND thì lệ phí cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như sau:

– Cấp mới: 600.000 đồng/giấy;

– Cấp lại: 450.000 đồng/giấy.

Xem quy định lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Bắc Ninh theo Nghị Quyết số 10/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND.

Xem Nghị Quyết số 10/2020/NQ-HĐND

Tải ngay tại đây

 

Nếu không xem được, click tại đây

Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND

Tải ngay tại đây

 

Nếu không xem được, click tại đây

Xem thêm:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top