Lệ phí cấp GPLĐ cho NLĐNN tại tỉnh Cà Mau, 2020, 2021

 Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Cà Mau được quy định trong nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau, ban hành ngày 10/7/2020. Căn cứ nghị quyết, lệ phí cấp mới giấy phép lao động là 600.000 đồng/giấy phép; lệ phí cấp lại giấy phép lao động là 450.000 đồng/ giấy phép.

Đối tượng nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Cà Mau

Đối tượng nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Cà Mau là tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Cà Mau có sử dụng lao động người nước ngoài.

Lệ phí cấp GPLĐ cho NLĐNN tại tỉnh Cà Mau, 2020, 2021
Lệ phí cấp GPLĐ cho NLĐNN tại tỉnh Cà Mau, 2020, 2021

Mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Cà Mau

– Cấp mới giấy phép lao động: 600.000 đồng/giấy phép;

– Cấp lại giấp phép lao động: 450.000 đồng/giấy phép.

Tổ chức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Cà Mau

Tổ chức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Cà Mau

Là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

Xem toàn văn nghị quyết số 1/2020/NQ-HĐND để rõ biết quy định mức thu Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Cà Mau cùng những quy định về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

 

Nếu không xem được, hãy click tại đây.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top