Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Dương

Lệ phí cấp giấy phép lao động tỉnh Bình Dương được quy định tại quyết định số 53/2016/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 20 tháng 12 năm 2016 về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Vậy lệ phí cấp giấy phép lao động hiện nay là bao nhiêu? Ai là người phải đóng lệ phí này? Cơ quan nào có thẩm quyền thu lệ phí cấp giấy phép lao động? Sau đây, PNVT xin mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Dương

Lệ phí cấp giấy phép lao động hiện nay là bao nhiêu?

Theo khoản 2 điều 1 quyết định số 53/2016/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 20 tháng 12 năm 2016 xác định mức lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh hiện nay như sau:

– Cấp mới giấy phép lao động: 600.000 đồng/1 giấy phép.

– Cấp lại giấy phép lao động: 450.000 đồng/1 giấy phép.

lệ phí cấp giấy phép lao động

Ai là người phải đóng lệ phí này?

Theo khoản 1, điều 1 quyết định số 53/2016/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 20 tháng 12 năm 2016 quy định: Người sử dụng lao động phải nộp lệ phí khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp mới, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa tỉnh Bình Dương. Xem tham khảo thêm Làm giấy phép lao động tại khu công nghiệp Quốc tế Protrade, Bình Dương đảm bảo 100% tại đây.

Cơ quan nào có thẩm quyền thu lệ phí cấp giấy phép lao động?

Theo khoản 3, điều 1, quyết định số 53/2016/QĐ-UBND thì có 3 cơ quan có thẩm quyền thu lệ phí cấp giấy phép lao động cụ thể:

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương thu lệ phí cấp mới, cấp lại giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nằm ngoài khu công nghiệp.

– Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thu lệ phí cấp mới, cấp lại giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong các khu công nghiệp thuộc quyền quản lý.

cơ quanthu lệ phí giấy phép lao động bình dương

– Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore thu lệ phí cấp mới, cấp lại giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong các khu công nghiệp thuộc quyền quản lý.

Lệ phí cấp giấy phép lao động tỉnh Bình Dương là mức lệ phí nhà nước bắt buộc phải đóng cho cơ quan chức năng. Mức lệ phí này bắt đầu được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017 và đến nay vẫn còn hiệu lực tại tỉnh.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top