Mẫu giấy phép lao động mới nhất 2021

Mẫu giấy phép lao động là form kết quả được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp cho người nước ngoài có đủ điều kiện làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Form mẫu giấy phép lao động được quy định bởi Bộ Lao động Thương binh – xã hội, và sẽ thay đổi ở mỗi thời điểm khác nhau.

Theo nghị định số 152/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 30/12/2020, có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/02/2021 thì mẫu giấy phép lao động mới nhất có ký hiệu theo mẫu số 12/PLI. Cùng xem nội dung thông tin trên mẫu giấy phép lao động mới nhất dưới đây:

Mẫu số 12/PLI

Mặt trước mẫu giấy phép lao động mới nhất 2021

mặt trước mẫu giấy phép lao độngMặt sau mẫu giấy phép lao động mới nhất 2021

Mặt sau mẫu giấy phép lao động mới nhất 2021

Mẫu giấy phép lao động sẽ cấp cho người nước ngoài thực hiện thủ tục cấp mới, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động sẽ được cấp giấy xác nhận theo mẫu số 10/PLI – giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top