Mẫu số 06/PLI về việc tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam

Mẫu số 06/PLI về việc tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam theo nghị định mới Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Tải mẫu Mẫu số 06/PLI.doc /  Mẫu số 06/PLI.pdf

 

Nếu không xem được, click tại đây

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top