Mẫu số 07/PLI về báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức

Mẫu số 07/PLI về báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức theo nghị định mới Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Tải mẫu Mẫu số 07/PLI.doc /  Mẫu số 07/PLI.pdf

 

Nếu không xem được, click tại đây

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top