Mẫu văn bản đăng ký nhập cảnh cho người nước ngoài

Khi chuẩn bị hồ sơ bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, các tổ chức/doanh nghiệp cần thực hiện đúng mẫu đăng ký nhập cảnh mới. Đây là mẫu văn bản đăng ký nhập cảnh mới nhất, nếu thiếu văn bản này, hồ sơ có thể bị cơ quan chức năng trả về hoặc từ chối hỗ trợ do thiếu sót về thành phần hồ sơ.

Mẫu văn bản đăng ký nhập cảnh cho người nước ngoài
Mẫu văn bản đăng ký nhập cảnh cho người nước ngoài

Thực hiện Công văn số 3440/CV-BCĐ và Công điện số 03/CĐ-LĐTBXH, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp tuyển dụng và bảo lãnh xin visa nhập cảnh cho người nước ngoài phải:

Gửi đề nghị bằng văn bản và cung cấp đầy đủ thông tin (địa chỉ, số điện thoại, email, người liên hệ) kèm theo tài liệu chứng minh về các lý do xin được nhập cảnh; phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đề nghị trong văn bản và có trách nhiệm tổ chức, thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 trước, trong và sau khi nhập cảnh theo quy định.

 Lưu ý:  các tài liệu chứng minh nếu của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định.

Xem Mẫu văn bản đăng ký nhập cảnh Việt Nam

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top