Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định người lao động nước ngoài phải tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Vừa qua, ngày 15/10/2018 Chính phủ đã ban hành nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định người lao động nước ngoài phải tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Cấu trúc của Nghị định 143/2018/NĐ-CP

Nghị định 143/2018/NĐ-CP gồm 5 chương và 18 điều, cụ thể như sau:

Chương 1: quy định chung gồm 4 chương

Chương 2: Các chế độ bảo hiểm xã hội gồm 7 chương

Chương 3: Quỹ bảo hiểm xã hội gồm 3 chương

Chương 4: Trình tự, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội gồm 2 chương

Chương 5: Điều khoản thi hành gồm 2 chương

Đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo nghị định 143/2018/NĐ-CP

Tại điều 2, nghị định 143/2018/NĐ-CP thì đối tượng được áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Ngoài ra, còn có người lao động quy định tại khoản 1, điều 2 không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Nghị định này khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1, điều 3 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

– Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1, điều 187 của Bộ luật Lao động.

Đồng thời, nghị định còn quy định người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Một vài điểm nổi bật trong Nghị định 143/2018/NĐ-CP

Điểm nổi bật chính trong nghị định 143/2018/NĐ-CP được thể hiện ở chỗ:

– Từ ngày 01/12/2018, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ phải đóng các chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn gồm: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Và từ ngày 01/01/2022, người lao động nước ngoài sẽ phải đóng các chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn gồm: hưu trí và tử tuất. Đây là một điểm mới được thể hiện rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn của Chính Phủ.

– Mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người lao động nước ngoài là 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Riêng trường hợp người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

– Chủ sử dụng lao động nước ngoài phải đóng hàng tháng trên quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động, cụ thể như sau: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Nghị định này và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế.

Căn cứ, cơ sở của Nghị định 143/2018/NĐ-CP

Nghị định 143/2018/NĐ-CP được xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp luật sau:

– Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

– Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

– Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Download/ tải Nghị định 143/2018/NĐ-CP

Để download/ tải nghị định 143/2018/NĐ-CP một cách nhanh chóng và chính xác, bạn vui lòng bấm chọn vào biểu tượng dưới đây.

Download/ tải Nghị định 143/2018/NĐ-CP

https://pnvt.vn/vbpl-bieu-mau/29.10.2018-nghi-dinh-143.2018.ND-CP-BHXH-bat-buoc.doc

http://www.mediafire.com/file/7h8cxebompk32b5/29.10.2018-nghi-dinh-143.2018.ND-CP-BHXH-bat-buoc.pdf/file

http://www.mediafire.com/file/bql0rv9u8litgxw/29.10.2018-nghi-dinh-143.2018.ND-CP-BHXH-bat-buoc.doc/file

Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính Phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018. Riêng chế độ hưu trí và tử tuất được quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Nghị định này được ban hành sẽ góp phần tạo ra sự bình đẳng giữa lao động trong và ngoài nước.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top