Nghị quyết 10/2020/NQ-HDND quy định lệ phí tại tỉnh Bắc Ninh

Theo Nghị quyết số 10/2020/NQ-HDND quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thì lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Bắc Ninh bằng 50% mức phí quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khoá XVIII, kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 17/7/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Tuy nhiên, kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, việc nộp phí và lệ phí tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân tỉnh Bắc Ninh.

Nghị quyết 10/2020/NQ-HDND quy định lệ phí tại tỉnh Bắc Ninh
Nghị quyết 10/2020/NQ-HDND quy định lệ phí tại tỉnh Bắc Ninh

TẢI TOÀN VĂN NGHỊ QUYẾT TẠI ĐÂY

 

Nếu không xem được, click tại đây

Xem thêm:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top