Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND về lệ phí cấp GPLĐ Bắc Ninh

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc ở tỉnh Bắc Ninh được quy định tại Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND – mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Căn cứ điều 1 Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND thì lệ phí cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như sau:

Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND về lệ phí cấp GPLĐ Bắc Ninh
Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND về lệ phí cấp GPLĐ Bắc Ninh

– Cấp mới: 600.000 đồng/giấy;

– Cấp lại: 450.000 đồng/giấy.

TẢI TOÀN VĂN NGHỊ QUYẾT TẠI ĐÂY

 

Nếu không xem được, click tại đây

Xem thêm:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top