Người lao động nước ngoài có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?

Hỏi: Khi người sử dụng lao động tại Việt Nam ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 2 năm với người lao động nước ngoài, thì người sử dụng lao động có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp cho những người lao động nước ngoài hay không?

Người lao động nước ngoài có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không

Đáp: theo quy định của pháp luật Việt Nam tại khoản 1, điều 43, Luật Việc làm 2013 quy định người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau: a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn; c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

Người lao động nước ngoài không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Song song đó, tại khoản 1, điều 3, Luật Việc làm 2013 về giải thích từ ngữ quy định: Người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc. Xem Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Như vậy, người lao động nước ngoài không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Việc làm 2013 và do đó, không phải là đối tượng áp dụng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm Việt Nam. Xem tham khảo thêm thủ tục xin cấp work permit

Vì vậy người sử dụng lao động nước ngoài trong trường hợp nêu trên không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp cho những người lao động nước ngoài.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top