Người lao động nước ngoài nào không phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Việt Nam

Hiện nay, có khá nhiều người nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất trên lãnh thổ Việt Nam. Để đảm bảo một phần quyền lợi cho người lao động nước ngoài khi ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất, Chính Phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 quy định chi tiết Luật Bảo hiểm Xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Người lao động nước ngoài nào không phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Việt Nam

Người lao động nước ngoài thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP

Theo khoản 1 điều 2, nghị định 143/2018/NĐ-CP thì người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam, là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Lưu ý: đối tượng này phải đảm bảo điều kiện:

– Chưa đủ 60 tuổi đối với nam và chưa đủ 55 tuổi đối với nữ.

– Không thuộc đối tượng di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp.

Mức đóng và phương thức đóng của người lao động nước ngoài như sau:

– Hàng tháng người lao động nước ngoài đóng mức bảo hiểm xã hội bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian bắt đầu đóng mức bảo hiểm xã hội là từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

– Người lao động nước ngoài nếu không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội trong tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Người lao động nước ngoài thuộc đối tượng không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP

Theo khoản 2 điều 2, nghị định 143/2018/NĐ-CP thì công dân nước ngoài làm việc ở Việt Nam, có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam sẽ không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi thuộc một trong số các trường hợp sau đây:

– Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng.

– Người lao động nước ngoài đã đủ tuổi nghỉ hưu, bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

Như vậy, đối tượng người lao động nước ngoài đủ tuổi nghỉ hưu, hoặc thuộc đối tượng di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, được tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng, có hợp đồng lao động dưới 01 năm với người sử dụng lao động Việt Nam thì thuộc đối tượng không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Việt Nam.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!
GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG PNVT 
CHUYÊN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ KHÓ – HỒ SƠ BỊ TỪ CHỐI BẰNG CÔNG VĂN
217/2A1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 3514 7944 | (028) 3510 6980 | (028) 3514 6513

Email: pnvt04@gmail.com ;pnvt911@gmail.com; pnvt09@gmail.com ; pnvt15@gmail.com

 pnvt04@gmail.com ;pnvt15@gmail.com ; pnvt06@gmail.com ;pnvt08@gmail.com; pnvt07@gmail.com ; pnvt911@gmail.com; (Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Lâm Đồng, Trà Vinh, Tiền Giang…)

Than phiền và góp ý: pnvtvn@gmail.com; Di động: 0977 97 99 96

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown