Quy định mới nhất về làm giấy phép lao động cho người nước ngoài năm 2018

Quy định mới nhất về làm giấy phép lao động cho người nước ngoài năm 2018 được thể hiện tại điều 9, thông tư số 18/2018/TT- BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội.

Quy định mới nhất về làm giấy phép lao động

Một vài quy định mới về làm giấy phép lao động cho người nước ngoài năm 2018

Theo thông tư số 18/2018/TT- BLĐTBXH thì có 9 vấn đề được sửa đổi, bổ sung khi làm giấy phép lao động. Tuy nhiên, ở đây, chúng tôi xin được nêu 3 quy định:

– Người sử dụng lao động (được quy định tại điểm a, khoản 2, điều 2, Nghị định số 11/2016/NĐ-CP) có trụ sở chính tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhưng có văn phòng đại diện và chi nhánh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác phải thực hiện thống nhất báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài; cấp, cấp lại giấy phép lao động; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu số 1 đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động gửi báo cáo giải trình thay đổi theo mẫu số 2 đến cơ quan chấp thuận trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

– Trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực (tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Lao động) thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động thông báo bằng văn bản cho người sử dụng lao động theo quy định. Đối với các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực (theo quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 7 và khoản 8, điều 174 Bộ luật Lao động) thì người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã cấp giấy phép lao động đó.

Quy định về việc sửa đổi, bổ sung biểu mẫu làm giấy phép lao động cho người nước ngoài năm 2018

Các biểu mẫu về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được ban hành kèm theo thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là các biểu mẫu mới đã được sửa đổi, bổ sung. Dưới đây là các biểu mẫu được sửa đổi, bổ sung:

Mẫu số 1 sửa đổi, bổ sung Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH V/v giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
Mẫu số 2 sửa đổi, bổ sung Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH V/v giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
Mẫu số 3 sửa đổi, bổ sung Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH V/v chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài
Mẫu số 4 sửa đổi, bổ sung Mẫu số 8 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH Nội dung của giấy phép lao động
Mu số 5 sửa đổi, bổ sung Mẫu số 9 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH V/v xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
Mẫu số 6 sửa đổi, bổ sung Mẫu số 12 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH Giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động
Mẫu số 7 sửa đổi, bổ sung Mẫu số 15 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài

Xem toàn văn thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH

Để xem đầy đủ quy định mới nhất về làm giấy phép lao động cho người nước ngoài theo thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH, vui lòng CLICK vào các đường link dưới đây.

https://pnvt.vn/vbpl-bieu-mau/thong-tu-so-18-2018-tt-bldtbxh.pdf

https://pnvt.vn/vbpl-bieu-mau/thong-tu-so-18-2018-tt-bldtbxh.doc

http://www.mediafire.com/file/4rzirxa6cjs2q3t/thong-tu-so-18-2018-tt-bldtbxh.doc/file

http://www.mediafire.com/file/u3bbgd5mcb5qhn1/thong-tu-so-18-2018-tt-bldtbxh.pdf/file

Quy định mới nhất về làm giấy phép lao động cho người nước ngoài năm 2018 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2018. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH hoặc cần tư vấn, hỗ trợ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại 32 tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Cà Mau thì hãy liên hệ với PNVT của chúng tôi./.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!
GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG PNVT 
CHUYÊN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ KHÓ – HỒ SƠ BỊ TỪ CHỐI BẰNG CÔNG VĂN
217/2A1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 3510 6980 | (028) 3514 7013  | (028) 3514 7944  | Di động: 0977 894 613

Email: pnvt05@gmail.com ; pnvt04@gmail.com ;pnvt911@gmail.com; pnvt09@gmail.com ; pnvt15@gmail.com ( TPHCM)

 pnvt04@gmail.com ;pnvt15@gmail.com ; pnvt06@gmail.com ;pnvt08@gmail.com; pnvt07@gmail.com ; pnvt911@gmail.com; (Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Lâm Đồng, Trà Vinh, Tiền Giang…)

Than phiền và góp ý: pnvtvn@gmail.com; Di động: 0977 97 99 96

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown