Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Theo nghị định 28/2020/NĐ-CP của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, được ban hành ngày 01 tháng 3 năm 2020 thì người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền tùy theo mức độ vi phạm khi có một trong các hành vi vi phạm với việc giao kết hợp đồng lao động và thực hiện hợp đồng lao động.

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động

* Người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền từ 02-25 triệu đồng (quy định hiện hành là từ 01 – 20 triệu đồng) tùy theo số lượng người lao động bị vi phạm khi có một trong các hành vi vi phạm dưới đây:

– Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên;

– Không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động;

– Giao kết hợp đồng lao động không đầy đủ các nội dung chủ yếu;

– Giao kết hợp đồng lao động trong trường hợp thuê người lao động làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước không theo quy định.

* Với những trường hợp người sử dụng lao động có 1 trong các hành vi vi phạm dưới đây sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000:

– Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động khi giao kết hoặc thực hiện hợp đồng lao động;

– Buộc người lao động thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động;

– Giao kết hợp đồng lao động với người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

Vi phạm quy định về thực hiện hợp đồng lao động

Người sử dụng lao động có hành vi khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động nhưng không báo cho người lao động trước 03 ngày làm việc hoặc không thông báo rõ thời hạn làm tạm thời hoặc bố trí công việc không phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động sẽ bị phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Người sử dụng lao động sẽ phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng nếu có một trong các hành vi sau đây:

– Bố trí người lao động làm việc ở địa điểm khác với địa điểm làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại Điều 31 của Bộ luật Lao động;

– Không nhận lại người lao động trở lại làm việc sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, trừ trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận khác;

– Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động không đúng lý do, thời hạn hoặc không có văn bản đồng ý của người lao động theo quy định của pháp luật.

Nếu người sử dụng lao động có hành vi cưỡng bức lao động, ngược đãi người lao động mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị phạt tiền từ 50 – 75 triệu đồng.

Những quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo nghị định 28/2020/NĐ-CP của Chính Phủ sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2020.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top