Quy định NLĐNN Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thế nào?

Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là hình thức mà lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam (được quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 152/2020/NĐ-CP). Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021.

Đối tượng nào thuộc diện di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp?

  • Tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 152/2020/NĐ-CP nêu rõ:

“Người lao động nước ngoài (NLĐNN) di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng liên tục”.

  •  Theo khoản 3 Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP:

Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO (gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải) thì không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

xin giấy phép lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp

Hồ sơ chứng minh NLĐ nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp

Giấy tờ xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO gồm:

  •  Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử người lao động sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam có nêu vị trí công việc, chức danh công việc (nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật) và thời gian làm việc: thư bổ nhiệm;
  •  Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi được cử sang Việt Nam làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam (hợp đồng tuyển dụng hoặc giấy xác nhận thời gian làm việc ở doanh nghiệp nước ngoài…..);
  •  Văn bản chứng minh hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam hoạt động trong phạm vi mười một ngành dịch vụ quy định tại các Phụ lục của Thông tư 35/2016/TT-BCT (giấy phép thành lập văn phòng đại diện….);

Xin giấy phép lao động cho NLĐ nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp ở đâu?

Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp (bao gồm đối tượng di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ) thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ thủ tục xin giấy phép lao động vui lòng liên hệ với chúng tôi nhé.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top