Quy định về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

(Chinhphu.vn) – Công ty bà Trịnh Thị Thanh (tỉnh Vĩnh Phúc) làm việc có tuyển dụng chuyên gia nước ngoài, đã được Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc cấp giấy phép lao động. Ngày 1/9/2013, Công ty chuyển từ Công ty cổ phần sang Công ty TNHH và được đổi tên.

ại thời điểm đó, Công ty đã đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đổi tên Công ty trên các giấy phép lao động cho người nước ngoài. Tuy nhiên, theo trả lời của cán bộ Sở, việc đổi tên sẽ được thực hiện khi giấy phép lao động hết hạn. Tháng 5/2015, một số giấy phép lao động hết hạn, Công ty đã gửi hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị cấp lại nhưng được yêu cầu phải nộp hồ sơ cấp mới.

Bà Thanh hỏi, việc cán bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc không thực hiện thay đổi thông tin của công ty trên giấy phép lao động từ năm 2013 có đúng quy định không? Nay Công ty của bà cần thực hiện thủ tục gì để được cấp lại giấy phép lao động cho các chuyên gia nước ngoài?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời bà Trịnh Thị Thanh như sau:

Trường hợp Công ty của bà Trịnh Thị Thanh đổi tên ngày 1/9/2013 thì người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động làm việc tại công ty thời điểm đó phải thực hiện việc cấp giấy phép lao động theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung để điều chỉnh tên công ty trong giấy phép lao động (hết hiệu lực từ ngày 1/11/2013).

Đến thời điểm tháng 5/2015, những giấy phép lao động hết thời hạn, nhưng trước đó chưa thực hiện việc cấp giấy phép lao động theo nội dung nêu trên thì thực hiện cấp giấy phép lao động theo quy định tại Mục 3 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2013).

Trường hợp vướng mắc về lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận không phải người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự do nước ngoài cấp thì người lao động nước ngoài được sử dụng lại văn bản xác nhận không phải người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự do nước ngoài cấp trong hồ sơ cấp giấy phép lao động trước đó và phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp mới trong khoảng thời gian người lao động nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

Chinhphu.vn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top