Quy đổi khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc tại Việt Nam

Việc học ngoại ngữ ngày càng được chú trọng phát triển trong vấn đề giáo dục, khi nền tảng hội nhập quốc tế đang được mở rộng tại VN. Do đó, khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc tại Việt Nam được Bộ giáo dục đào tạo ban hành tại thông tư 01/2014/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 16/3/2014.

khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

Quy đổi khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc tại VN

Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc tại Việt Nam được phát triển dựa trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng CEFR và một số khung trình độ đào tạo của các nước Châu Âu, kết hợp với điều kiện thực tế và việc sử dụng ngoại ngữ tại VN. Khung năng lực được chia làm 3 cấp và 6 bậc. Cụ thể như sau:

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

CEFR
Sơ cấpBậc 1A1
Bậc 2A2
Trung cấpBậc 3B1
Bậc 4B2
Cao cấpBậc 5C1
Bậc 6C2

Để xác định trình độ đào tạo của các chương trình ngoại ngữ Việt Nam với tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá quốc tế bạn có thể tham khảo ở bảng quy đổi bằng cấp sau đây:

Khung tham

chiếu CEFR

IELTSTOEICTOEFL ITPTOEFL CBTTOEFL IBTCambridge TestsChuẩn

Việt Nam

C27.5+910+600+250+10045 – 59 CPE

80 – 100 CAE

6
C16.58505502138060 – 79 CAE

80 – 100 FCE

5
B25.56005001736160 – 79 FCE

80 – 100 PET

4
B14.54504501334545 – 59 FCE

65 – 79 PET

90 – 100 KET

3
A23.5400400964045 – 64 PET

70 – 89 KET

2
A12.0255347601945 – 69 KET1

 

Tùy thuộc vào mục đích học ngoại ngữ của mỗi người, sau khi hoàn tất các chương trình đào tạo tại Việt Nam bạn hoàn toàn có thể tham gia các kỳ thi quốc tế để được cấp văn bằng/chứng chỉ tương đương hoặc quy đổi giá trị của văn bằng cấp tại VN.

Xem thêm: làm giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài ở Việt Nam

Nội dung khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Nội dung tham chiếu theo 6 bậc khung năng lực ngoại ngữ tại Việt Nam được quy định như sau:

 Các bậcMô tả tổng quát
Sơ cấpBậc 1Có thể hiểu, sử dụng các cấu trúc quen thuộc thường nhật; nắm bắt các từ ngữ cơ bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể. Có thể tự giới thiệu bản thân và người khác; có thể trả lời những thông tin cơ bản… Đảm bảo giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói chậm, rõ ràng và sẵn sàng hợp tác giúp đỡ.
Bậc 2Có thể hiểu được các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản. Có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày. Có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu.
Trung cấp

 

Bậc 3Có thể hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng về các chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí.. Đủ khả năng xử lý hầu hết các tình huống xảy ra khi đến khu vực có sử dụng ngôn ngữ đó.

Có thể viết đoạn văn đơn giản liên quan đến các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm. Có thể mô tả được những kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng, hoài bão và có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích ý kiến và kế hoạch của mình.

Bậc 4Có thể hiểu ý chính của một văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu tượng, kể cả những trao đổi kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn của bản thân. Có thể giao tiếp ở mức độ trôi chảy, tự nhiên với người bản ngữ.

Có thể viết được các văn bản rõ ràng, chi tiết với nhiều chủ đề khác nhau và có thể giải thích quan điểm của mình về một vấn đề, nêu ra được những ưu điểm, nhược điểm của các phương án lựa chọn khác nhau.

Cao cấp

 

Bậc 5Có thể hiểu và nhận biết được hàm ý của các văn bản dài với phạm vi rộng. Có thể diễn đạt trôi chảy, tức thì, không gặp khó khăn trong việc tìm từ ngữ diễn đạt.

Có thể sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và hiệu quả phục vụ các mục đích xã hội, học thuật và chuyên môn. Có thể viết rõ ràng, chặt chẽ, chi tiết về các chủ đề phức tạp, thể hiện được khả năng tổ chức văn bản, sử dụng tốt từ ngữ nối câu và các công cụ liên kết.

Bậc 6Có thể hiểu một cách dễ dàng hầu hết văn nói và viết. Có thể tóm tắt các nguồn thông tin nói hoặc viết, sắp xếp lại thông tin và trình bày lại một cách logic. Có thể diễn đạt tức thì, rất trôi chảy và chính xác, phân biệt được các ý nghĩa tinh tế khác nhau trong các tình huống phức tạp.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top